MULLOR GARCIA Justo

Erkebiskop, det pavelige diplomati. Født i Los Villares (bispedømmet Almería) i Spania den 8. mai 1932. Presteviet den 8. desember 1954. Utnevnt til titularerkebiskop av Mérida Augusta den 21. mars 1979, og bispeviet den 27. mai 1979. Tirtularerkebiskop av Bolsena den 28. juli 1994. President for Det pavelige ekklesiastiske akademi (Pavestolens diplomatutdannelse) i Roma siden 2000.

av Webmaster publisert 16.05.2001, sist endret 16.05.2001 - 13:55