NAGUIB Antonios (1935– )

Kardinalbiskop, koptisk-katolsk patriark emeritus av Alexandria i Egypt (2006–2013)

Født: Hans salighet Antonios Naguib (Antoun) ble født den 18. mars 1935 i Samalout i det koptisk-katolske eparkiet Minya i øvre Egypt. Han tilhører den koptisk-katolske kirke i enhet med Roma. Han studerte på det inter-rituelle seminaret i Maadi i Kairo og deretter på det pavelige kollegiet Urbaniano de Propaganda Fide i Roma fra 1953 til 1958. Etter å ha fullført studiene, vendte han tilbake til Egypt.

Prest: Han ble presteviet den 30. oktober 1960 i Egypt, hvor han virket som prest i ett år i Fikryak i Minya. I 1962 vendte han tilbake til Roma for videre studier, og han tok lisensiatgraden i teologi i 1962 og lisensiatgraden i bibelvitenskap i 1964. Ved siden av morsmålet arabisk behersker han italiensk, fransk, engelsk og tysk. Fra 1964 var han professor i bibelfag ved det inter-rituelle seminaret i Maadi i Kairo. Han samarbeidet med en gruppe protestantiske og ortodokse spesialister i å forberede en arabisk oversettelse av bibeltekster.

Biskop: Han ble den 26. juli 1977 valgt til biskop av Minya. Han ble bispeviet den 9. september 1977 i Minya av kardinal Stephános I Sidarouss CM, assistert av biskop Youhanna Nuer av Assiut, Youhanna Kabes, titularbiskop av Cleopatride, biskop Andraos Ghattas av Luxor og Athanasios Abadir, titularbiskop av Appia. Han trakk seg den 29. september 2002 tilbake fra dette embetet av helsemessige årsaker, 67 år gammel.

Patriark: Han ble den 30. mars 2006 valgt av den koptisk-katolske bispesynoden i Kairo til patriark som etterfølger til hans salighet kardinal Stephanos II Ghattas (1920-2009), som da var 86 år gammel. Pave Benedikt XVI ga ham kirkelig communio den 7. april 2006. Den 1. mai 2006 ble han innsatt i embetet i den koptisk-katolske katedralen i Kairo. Han var generalrelator for bispesynoden for Midtøsten i Vatikanet i oktober 2010. Han ble den 23. oktober valgt til medlem av spesialrådet for Midtøsten i generalsekretariatet for Bispesynoden.

Kardinal: Han ble kreert til kardinal i Benedikt XVIs tredje konsistorium den 20. november 2010. Han sto som nummer to på listen over de nye kardinalene. I likhet med de andre østlige patriarkene fikk han rang av kardinalbiskop. Disse patriarkene har ikke noe titularsete – deres patriarksete er samtidig deres titularsete som kardinalbiskop.

I januar 2012 fikk kardinal Naguib slag slik at han ble delvis lammet og gjennomgikk hjernekirurgi, og den 6. februar utnevnte synoden i den koptisk-katolske kirke biskop Kyrillos Kamal William Samaan OFM av Assiut (65) til stedfortredende patriark med full beslutningsrett. Dette var et uttrykk for at kirken ville sikre sin egen beslutningsdyktighet i den vanskelige overgangsfasen som Egypt da gjennomlevde. Den 18. januar 2013 trådte Antonios Naguib tilbake som patriark av Alexandria, da pave Benedikt XVI stadfestet valget av den nye patriarken Ibrahim Isaac Sidrak.

Neste konklave: Han fylte åtti år den 18. mars 2015 og mistet dermed sin stemmerett ved pavevalg. Etter det er det bare kardinalpatriark Bechara Boutros Rai av kardinalbiskopene som kan delta i pavevalg.

Kilder: Annuario Pontificio, Miranda, en.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org – Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet 21. november 2010

av Webmaster publisert 21.11.2010, sist endret 14.05.2019 - 22:26