NAVARRETE CORTÉS Urbano, S.J. (1920 - 2010)


Kardinaldiakon. Tidligere rektor for Det pavelige universitetet Gregoriana (1980).

Født: Urbano Navarrete Cortés ble født den 25. mai 1920 i Camarena de la Sierra i provinsen Teruel i regionen Aragón i Spania. Han var sønn av José Navarrete. Den 20. juni 1937 trådte han inn hos jesuittene (Societas Iesu – SJ). Han tok doktorgrad i kirkerett og lisensiat i filosofi og teologi.

Prest: Han ble presteviet i 1952 i Barcelona i regionen Catalonia under Den internasjonale eukaristiske kongress. Han virket som professor i kirkerett, spesielt i ekteskapsrett, og var frem til 1980 dekanus for fakultetet for kirkerett ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma. Han var universitetets rektor i 1980 etter utnevnelse av pave Johannes Paul II (1978-2005). Han ble i 1994 utnevnt til æresdoktor ved Det pavelige universitetet Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) i Salamanca i Spania.

Han er en verdenskjent kanoniker (kirkerettsekspert) og har vært konsultor for Troslærekongregasjonen, Helligkåringskongregasjonen, Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen, Rådet for kristen enhet, kommisjonen for reformen av Codex Iuris Canonici og for Den apostoliske signatur.

Biskop: Den salige pave Johannes XXIII (1958-63) etablerte den praksis at alle kardinaler må være biskoper. Siden 1983 er det kreert seksten eldre, fortjente teologkardinaler, og frem til 2003 hadde alle søkt og fått dispensasjon fra plikten til å bli bispeviet før de mottok kardinalhatten. Men i 2003 brøt de tre kardinalene Stanislaw Kazimierz Nagy, Gustaaf Joos og George Marie Martin Cottier OP med denne «tradisjonen» og ble bispeviet før konsistoriet. Men i 2006 søkte igjen Albert Vanhoye om dispensasjon, noe paven innvilget. I 2007 søkte både Urbano Navarrete Cortés og Umberto Betti paven om dispensasjon fra regelen om å bli bispeviet, og søknaden ble innvilget av pave Benedikt XVI.

Kardinal: Han ble kreert til kardinaldiakon i pave Benedikt XVIs andre konsistorium den 24. november 2007. Han sto som nummer 22 på listen over de nye kardinalene (den fjerde av de fem over åtti år). Hans titularkirke er San Ponziano. På grunn av sin alder får han ikke muligheten til å delta i noe konklave.

Død: Han døde 22. november 2010, 90 år gammel.

av Webmaster publisert 25.11.2010, sist endret 02.10.2017 - 20:33