NICORA Attilio (1937–2017)

NICORA AttilioKardinalprest. President emeritus for AIF (Vatikanets økonomiske informasjonsmyndighet) (2011–14).

Født: Attilio Nicora ble født tirsdag den 16. mars 1937 i Varese i erkebispedømmet Milano i Lombardia i Nord-Italia. Han fikk sin utdannelse ved det teologiske seminaret i Venegono i Milano, det pavelige lombardiske seminaret i Roma, det katolske universitetet Jesu hellige Hjerte i Milano (lisensiat i jus), det pavelige universitetet Gregoriana i Roma (lisensiat i kirkerett) og det teologiske fakultetet i Milano (lisensiat i teologi).

Prest: Han ble presteviet den 27. juni 1964 i Milano. Han ble professor i kirkerett på det teologiske seminaret i Venegono, rådgiver for sekularinstituttet Milites Christi, rektor for det teologiske seminaret i Venegono fra oktober 1970.

Biskop: Han ble den 16. april 1977 utnevnt til titularbiskop av Fornos minore og hjelpebiskop av Milano. Han ble bispeviet den 28. mai 1977 i Milano av kardinal Giovanni Colombo, erkebiskop av Milano. Han ledet i 1984 revisjonen av konkordatet mellom Italia og Den hellige Stol. Han ble den 11. februar 1987 fritatt fra sine funksjoner som hjelpebiskop av Milano og stilt til disposisjon for presidentskapet i den italienske bispekonferansen. I 1987 ble han valgt til president for komiteen for problemer vedrørende organisasjonen og kirkelige eiendommer og i 1990 til president for bispekommisjonen for sosiale tjenester og Italias Caritas.

Han ble den 30. juni 1992 utnevnt til biskop av Verona i Nord-Italia. I 1996 fordømte han et forsøk fra «Vi er kirke»-bevegelsen på å samle underskrifter med krav om reformer. Den 18. september 1997 gikk han av fra dette embetet og ble delegat for juridiske spørsmål ved presidentskapet i den italienske bispekonferansen. Han deltok på den andre bispesynoden for Europa i oktober 1999 og var medlem av kommisjonen for det post-synodale budskapet. Den 1. oktober 2002 utnevnte pave Johannes II ham overraskende til ny president for APSA (Administrasjonen av den Apostoliske Stols Patrimonium) og forfremmet ham samtidig til rang av erkebiskop. Han regnes som en fremragende jurist og ekspert på konkordats- og Europaspørsmål. Han er visepresident i kommisjonen for bispekonferanser i EU (ComECE).

Kardinal: Han ble kreert til kardinaldiakon i pave Johannes Paul IIs niende konsistorium den 21. oktober 2003, da han mottok den røde birettaen og titularkirken San Filippo Neri in Eurosia. Han ble den 24. november 2003 utnevnt av paven til medlem av Bispekongregasjonen, til Kongregasjonen for Folkenes evangelisering og til Kardinal- og bisperådet i Statssekretariatets seksjon for relasjoner med statene. Han deltok i konklavet i april 2005 som valgte pave Benedikt XVI. Han deltok på den ellevte bispekonferansen i Vatikanet i oktober 2005. Han ble den 21. februar 2006 utnevnt til pavelig legat for basilikaene San Francesco og Santa Maria degli Angeli i Assisi. Han deltok på den tolvte bispesynoden i Vatikanet i oktober 2008 og den andre spesialsynoden for Afrika i Vatikanet i oktober 2009.

Han ble i januar 2011 utnevnt til president for AIF (Autorità di Informazione Finanziaria), Vatikanets nye økonomiske informasjonsmyndighet, som ble opprettet av paven den 30. desember 2010 gjennom Motu Proprio data. Den 7. juli 2011 gikk han av som president for APSA for å konsentrere seg fullt ut om presidentvervet i AIF. I APSA ble Nicora etterfulgt av sin nestkommanderende, erkebiskop Domencio Calcagno (68), kardinal fra 2012. Den 10. november 2011 ble han utnevnt til medlem av Administrasjonen av den Apostoliske Stols Patrimonium (APSA).

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble kardinal Nicora ikke gjenutnevnt som medlem av Bispekongregasjonen (16. des) etter to femårsperioder. Den 12. juni ble han forfremmet til kardinalprest etter ti år som kardinaldiakon, og hans diakonatkirke, San Filippo Neri in Eurosia, ble midlertidig (pro hac vice) opphøyet til en titularkirke for en kardinalprest. Han fylte åtti år den 16. mars 2017 og mistet dermed retten til å delta i neste pavevalg.

Død: Han døde bare fem uker etter sin åttiårsdag, den 22. april 2017.

Kilder: Salvador Miranda, Kathpress, NCR, CNS, vatican.va, catholic-pages.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Webmaster publisert 17.04.2005, sist endret 24.04.2017 - 10:10