NITKIEWICZ Krzysztof


Monsignore, den romerske kurie, undersekretær for Kongregasjonen for Østkirkene. Født i Bialystok i Polen den 17. juli 1960. Presteviet den 19. juni 1985, inkardinert i erkebispedømmet Bialystok. Virket i erkebispedømmet i ett år, og begynte så studier i Roma. Tok doktorgraden i kirkerett ved det pavelige universitet Gregoriana i 1991. Deretter dosent ved presteseminaret i Bialystok, og vise-official ved erkebispedømmets tribunal. Tilknyttet Kongregasjonen for Østkirkene fra juli 1992. Utnevnt til undersekretær for Kongregasjonen for Østkirkene den 15. mars 2002. Utnevnt til biskop i Sandomierz, Polen, 2009.

av Webmaster publisert 22.10.2009, sist endret 22.10.2009 - 11:15