NOSIGLIA, Cesare (1944- )

Erkebiskop av Torino i Italia (2010 - )

Født: Cesare Nosiglia ble født den 5. oktober 1944 i Rossiglione i bispedømmet Acqui i regionen Liguria i Nord-Italia. Han gjennomførte sine prestestudier ved seminaret i Aqui Terme.

Prest: Han ble presteviet den 29. juni 1968 av biskop Giuseppe Dell'Ormo. Deretter fortsatte han studiene ved Det pavelige Lateran-universitetet i Roma, hvor han tok lisensiatgrad i teologi, og deretter ved Det pavelige bibelinstitutt «Biblicum», hvor han tok lisensiatgrad i bibelteologi. Han arbeidet som prest i menighetene San Giovanni Battista De Rossi og San Filippo Neri i Roma. Deretter ble han generalsekretær for den italienske bispekonferansen (CEI) og arbeidet ved bispekonferansens nasjonale kontor for katekese fra 1971 til 1991, først som assistent, så som visedirektør og til slutt som direktør fra 1986. Fra 1978 til 1980 virket han som dosent i pastoralteologi ved benediktinernes høyskole San Anselmo i Roma.

Biskop: Han ble den 6. juli 1991 utnevnt av den helige pave Johannes Paul II (1978-2005) til titulærbiskop av Vittoriana og til hjelpebiskop i Roma. Han ble bispeviet den 14. september 1991 i Laterankirken i Roma av kardinal Camilo Ruini. Han ble tildelt ansvaret for bispedømmets «sektor vest». Han ble den 19. juli 1996 utnevnt til vicegerente, det vil si nestkommanderende for pavens generalvikar for byen Roma, kardinal Camillo Ruini, med rang av erkebiskop. Han ble samtidig umiddelbart ansvarlig for bispedømmets «sektor øst». I den italienske bispekonferansen var han medlem for kommisjonen for troslæren og katekesen (1992-1999), sekretær for kommisjonen for katolsk utdannelse, skoler og universiteter (1995-2000) og president for samme kommisjon fra 2000. Erkebiskop Nosiglia fikk mye ros for sin strålende organisering av Jubileet i Roma år 2000.

Han ble den 6. oktober 2003 utnevnt til biskop av Vicenza med personlig rang av erkebiskop. I mai 2010 ble han også valgt til visepresident for den italienske bispekonferansen (CEI). Den 11. oktober 2010 utnevnte pave Benedikt XVI (2005-13) ham til ny erkebiskop av Torino i Piemonte i Nord-Italia. Han overtok etter kardinal Severino Poletto (77), som samtidig gikk av for aldersgrensen.

I Torino har alle erkebiskopene siden 1897 vært kardinaler, men ikke erkebiskop Nosigli. Han fyller 75 år den 5. oktober 2019 og må da i henhold til kirkeretten innlevere sin avskjedssøknad.

av Webmaster publisert 13.10.2010, sist endret 23.10.2018 - 18:36