OBESO RIVERA Sergio (1931-2019)

Kardinalprest. Erkebiskop emeritus av Jalapa (Xalapa) i Veracruz i Mexico (1979-2007)

Født: Sergio Obeso Rivera ble født den 31. oktober 1931 i byen Jalapa (Xalapa) i delstaten Veracruz i Mexico. Grunnen var at det der fantes bedre helsetjenester enn i landsbyen Las Vigas de Ramírez i Veracruz, hvor han tilbrakte hele sin barndom med sin familie. Derfor anses denne landsbyen som hans hjemsted. Hans foreldre var Emilio Obeso, opprinnelig fra Asturias i Spania, og Estela Rivera, opprinnelig fra Las Vigas i Veracruz. Sergio Obeso levde i landsbyen til han var ni år gammel i 1940.

Etter endt grunnutdannelse trådte han den 23. januar 1944 inn i seminaret. Etter å ha fullført sine studier i humaniora, ble han sendt til Roma for å studere filosofi og teologi ved Det pavelige universitetet Gregoriana og bodde i Pontificio Collegio Pio Latino Americano, som mottar studenter fra Sør- og Mellom-Amerika. Han avsluttet med en grad i filosofi og en doktorgrad i teologi.

Prest: Han ble presteviet den 31. oktober 1954 i Roma, og han feiret sin første messe i basilikaen Guadalupe i Mexico By. Etter sin retur til Mexico virket han ved seminaret fra 1955 til 1971. I denne perioden var han prefekt for filosofi og teologi, åndelig veileder og rektor. Samtidig tjente han som kapellan i klosteret for Kapusinernonnene av Det hellige sakrament (nå Fransiskanske eukaristiske misjonærer).

Biskop: Den 30. april 1971 ble han utnevnt av den salige pave Paul VI (1963-78) til biskop av Papantla nord i staten Veracruz, 39 år gammel, etter Alfonso María Sánchez Tinoco (1959-70). Han ble bispeviet den 29. juni 1971 i bispedømmets katedral Nuestra Señora de la Asunción i Teziutlan i delstaten Puebla av erkebiskop Emilio Abascal y Salmerón (1904-79) av Jalapa (Xalapa) i Veracruz (1968-79), assistert av erkebiskop emeritus Manuel Pío López Estrada (1891-71) av Jalapa (1939-68; erkebiskop fra 1951) og biskop Guillermo Ranzahuer González (1928-2008) av San Andrés Tuxtla i Veracruz (1969-2004).

Men han tjenestegjorde i to år og åtte måneder i dette bispedømmet. For allerede den 18. januar 1974 utnevnte pave Paul VI ham til titularerkebiskop av Uppenna og koadjutor-erkebiskop med etterfølgelsesrett av Jalapa under erkebiskop Emilio Abascal Salmerón (1904-79) av Jalapa (1968-79). Han ble etterfulgt i Papantla av Genaro Alamilla Arteaga (1974-80). Bare 42 år gammel ble han de facto leder for erkebispedømmet Xalapa. Da erkebiskop Abascal døde den 12. mars 1979, overtok Obeso automatisk som ny erkebiskop. Den 18. november 1982 ble han valgt til president for den meksikanske bispekonferansen (CEM) på deres 30. plenumsmøte for perioden 1983-85. Den 14. november 1985 ble han gjenvalgt som president for CEM for en ny periode frem til november 1988. På dette møtet ble han utnevnt til president for bispekommisjonen for prestene, et verv han hadde i to perioder. På den 57. plenumsmøtet i CEM ble han utnevnt til president for perioden 1995-97. At Obeso ble president for bispekonferansen en tredje gang, spilte fredsbestrebelsene i den urolige provinsen Chiapas en betydelig rolle. På det 70. plenumsmøtet i CEM i november 2000 ble han utnevnt til president for bispekommisjonen for sosialt arbeid for perioden 2001-03. Han ble gjenvalgt til det samme vervet for perioden 2004-06 og hadde det til november 2005.

Den 10. april 2007 innvilget pave Benedikt XVI (2005-13) erkebiskop Obeso Riveras avskjedssøknad av aldersgrunner, 75 år gammel. Ny erkebiskop av Jalapa ble Hipólito Reyes Larios (1946- ). I 2008 fikk han oppleve en av de største sorger i sin kirkelige karriere da han tok farvel med sin venn helt fra tiden i seminaret, biskop emeritus Guillermo Ranzahuer González av San Andrés Tuxtla (1928-2008).

Kardinal: Den 20. mai 2018 kunngjorde pave Frans at han vil kreere erkebiskop Obeso til kardinal i et konsistorium den 29. juni. Han var en av tre nye kardinaler over åtti år som ble utnevnt for sine «store fortjenester for Kirken».

Død: Han døde den 11. august 2019 i Coatepec nær sitt gamle bispesete Xalapa etter et kort sykehusopphold, etter bare tretten måneder som kardinal.

Kilder: es.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org, Kathpress 21.5.2018 – Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 21. mai 2018 - Oppdatert 13. august 2019

av Per Einar Odden publisert 21.05.2018, sist endret 15.08.2019 - 10:29