ODDI Silvio


Kardinal. Tidl. prefekt for kongregasjonen for klerusen.

Født i Morfasso (bispedømmet Piacenza-Bobbio) den 14. november 1910. Presteviet den 31. mai 1933. Tok grad i kirkerett i 1936 ved det pavelige universitet Angelicum i Roma. Trådte inn i det pavelige diplomati, og postert til Iran, og senere (1939) til Libanon. Utnevnt til titularerkebiskop den 30. juli 1953 og til apostolisk delegat i Jerusalem, Palestina, Transjordan og Kypros. Fra 1957 apostolisk nuntius i Egypt. Etter mange år i Midt-Østen forflyttet i 1962 til Brussel som apostolisk nuntius for Belgia og Luxembourg. Kreert til kardinal den 28. april 1969. Samme år pavelig legat for Den hl. Fran' basilika i Assisi. Prefekt for Kongregasjonen for Kleresiet fra 1979 til 1985. Døde i Piacenza i Nord-Italia den 29. juni 2001.

av Webmaster publisert 30.06.2001, sist endret 30.06.2001 - 18:19