OLMSTED Thomas James


OLMSTED Thomas James Biskop av Phoenix, USA

Født i Oketo (erkebispedømmet Kansas City in Kansas) den 21. januar 1947. Prestestudier i Denver og i Roma.

Presteviet for bispedømmet Lincoln den 2. juli 1973. Kapellan ved Cathedral of the Risen Christ i Lincoln, Nebraska 1973-1976. Kirkerettsstudier ved det pavelige universitet Gregoriana i Roma 1976-1979 med doktorgrad om "The Secularity of Secular Institutes". Deretter tilknyttet Statssekreteriatet i Vatikanet og samtidig spiritual ved North American College i Roma 1979-1988. Sogneprest ved St. Vincent de Paul Church og "promotor justitiae" ved Lincolns tribunal 1989-1993. Tilknyttet det pavelige kollegium Josephinum i Columbus, Ohio, fra 1993, først som dekan for formasjonen av prestestudentene, og fra 1997 som president og rektor. "Josephinum" er det eneste pavelige presteseminar utenfor Italia.

Utnevnt til koadjutor-biskop av Wichita den 16. februar 1999 og bispeviet den 20. april 1999. Etterfulgte som biskop av Wichita den 4. oktober 1991. Utnevnt til biskop av Phoenix den 25. november 2003. Innført i dette embede den 20. desember 2003.

av Webmaster publisert 07.01.2004, sist endret 07.01.2004 - 13:36