ORTEGA y ALAMINO Jaime Lucas (1936–2019)

Kardinalprest. Erkebiskop emeritus av San Cristóbal de la Habana (1981–2016).

Født: Jaime Lucas Ortega y Alamino ble født søndag den 18. oktober 1936 i Jagüey Grande i bispedømmet og provinsen Matanzas på Cuba. Hans far var først arbeider på en sukkerfabrikk like ved og deretter butikkeier. Da han var fem år gammel, flyttet familien til byen Matanzas. Der fullførte han sin obligatoriske utdannelse på den prestisjefylte skolen Arturo Echemendía. Han forsatte på det statlige Høyere institutt for videregående utdannelse i Matanzas, hvor han i 1955 tok sin diplom i humaniora og naturvitenskap.

Etter et år på universitetet begynte han i 1956 på presteseminaret San Alberto Magno i Matanzas, som ble ledet av Quebec-misjonærene. Etter fire år med humaniora og filosofi sendte biskopen ham for å studere teologi ved presteseminaret for utenlandsmisjonen i Québec i Canada.

Prest: Han ble presteviet den 2. august 1964 i katedralen i Matanzas. Deretter utførte han pastoralt arbeid i bispedømmet Matanzas som hjelpeprest i Cárdenas frem til 1966. Da ble han dømt til 30 års tvangsarbeid av de kommunistiske myndighetene og internert i arbeidsleiren UMAP (Unidades Militares de Apoyo a la Producciòn), en arbeidsleir for religiøse og homoseksuelle unge menn.

Men han slapp ut etter åtte måneder i 1967, og han ble sogneprest i hjembyen Jagüey Grande. I 1969 ble han sogneprest i katedralen i Matanzas, samtidig som han hadde ansvaret for sognet Pueblo Nuevo i byen og to kirker utenfor den. Han utførte spesielt pastoralt arbeid blant ungdom. Han var president for bispedømmets kateketiske kommisjon og underviste i mange år i moralteologi ved San Carlos y San Ambrosio inter-bispedømmelige seminar i Havanna.

Biskop: Han ble den 4. desember 1978 utnevnt til biskop av Pinar del Rio av den nyvalgte pave Johannes Paul II. Han ble konsekrert den 14. januar 1979 i Matanzas av Mario Tagliaferri, titularerkebiskop av Formia og pro-nuntius på Cuba, og den 21. januar tok han bispedømmet i besittelse.

Han ble den 20. november 1981 utnevnt til metropolitterkebiskop av San Cristóbal de La Habana, og han tok erkebispedømmet i besittelse den 27. desember 1981. Han opprettet nye sogn, etablerte bispedømmerådet for pastorale initiativ, rehabiliterte mer enn 40 kirker og sognehus, etablerte en presteresidens for bispedømmets prester og hele Cuba for møter, retretter eller ferier. Han bygde også et legmannssenter med bibliotek, kapell og gjesterom og to sentre for møter og konferanser spesielt for ungdommen. I 1991 etablerte han Caritas i Havanna.

Han ble i 1988 valgt til president for den kubanske bispekonferansen (til november 1998). Han deltok på den fjerde generalkonferansen for det latinamerikanske bisperådet (Celam) i Santo Domingo i Den dominikanske Republikk høsten 1992. Fra 1995 til 1999 var han andre visepresident for Celam. Han har alltid vært en modig kritiker av brudd på menneskerettighetene på Cuba.

Kardinal: Han ble den 26. november 1994 kreert til kardinalprest av Ss. Aquila e Priscilla av pave Johannes Paul II. Han var den første kubanske kardinalen etter Castros maktovertakelse i 1959. Han ble medlem av Kleruskongregasjonen, Det pavelige rådet for pastoral assistanse til helsearbeidere og Den pavelige kommisjonen for Latin-Amerika.

Han deltok på bispesynoden for Amerika høsten 1997. Han var pavens spesialutsending til den nasjonale eukaristiske kongress i El Salvador i San Salvador i november 2000. Han ble valgt til president for den kubanske bispekonferansen den 6. desember 2001 og ble gjenvalgt to ganger. Han har æresdoktorater (honoris causa) fra Barry and St. Thomas Universities i Florida, University of San Francisco i California, Providence College i Rhode Island, Boston College i Massachusetts og St. John's University i New York.

I de siste årene har Ortega tilhørt de viktigste meglerne på Cuba, men også mellom USA og Cuba. Han har sikret seg en plass i historiebøkene med en allerede legendarisk budtjeneste: Pave Frans ga ham for nesten to år siden i oppdrag å dra til Washington DC og personlig overlevere et skriv til president Barack Obama, som kardinalen da allerede hadde levert til sin egen president Raul Castro. Erkebiskopen av Havanna kom til USAs hovedstad uten at pressen la merke til det, og han sto ikke en gang på den amerikanske regjeringens offisielle besøksliste. Dette skrivet bidro vesentlig til en normalisering av forbindelsene mellom de tidligere ideologiske fiendene.

Den 26. april 2016 innvilget pave Frans hans avskjedssøknad av aldersgrunner, 79 år gammel. Samtidig utnevnte paven hans etterfølger som erkebiskop, den nåværende erkebiskopen av Camagüey, Juan de la Caridad Garcia Rodriguez (67). Han nådde aldersgrensen på åtti år den 18. oktober 2016 og mistet da sin stemmerett.

Død: Han døde den 26. juli 2019 i Havanna av en kreftsykdom, 82 år gammel.

Kilder: Boberski, Miranda, dailycatholic.org, catholic-pages.com, insidethevatican.com, vatican.va - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Webmaster publisert 17.04.2005, sist endret 29.07.2019 - 16:41