OTUNGA Maurice Michael (1923-2003)


OTUNGA Maurice MichaelKardinal. Tidligere erkebiskop av Nairobi (1971-1997)

Født: Maurice Michael Otunga ble født en gang i januar 1923 (ingen vet den nøyaktige datoen) i Chebukwa i bispedømmet Kakamega i Kenya som sønn av en hedensk stammehøvding. Han ble døpt som 12-åring i 1935. Han fikk sin utdannelse ved Mangu High School, og deretter begynte han studiene i filosofi og teologi på bispedømmet Kakamegas seminar i Kisumu. Han avsluttet utdannelsen på det nasjonale seminaret i Gaba i Kampala i Uganda. Deretter flyttet han til Roma og studerte videre ved Det pavelige universitetet Urbaniana "De Propaganda Fide".

Prest: Han ble presteviet den 3. oktober 1950 i Roma. Deretter avsluttet han sin utdannelse på Urbaniana med en doktorgrad i teologi. Tilbake i Kenya underviste han ved presteseminaret i Kakamega i tre år og ble bispedømmets kansellist. Han ble også medlem av staben ved Vatikanets apostoliske delegasjon i Kenya (1951-56).

Biskop: Han ble den 17. november 1956 utnevnt til titularbiskop av Tacape og hjelpebiskop av Kisumu av pave Pius XII (1939-58), bare 33 år gammel. Han ble konsekrert den 25. februar 1957 i Kakamega av James Robert Knox, titularerkebiskop av Melitene og apostolisk delegat i Britisk Afrika. Den 21. mai 1960 ble han utnevnt til biskop av det nye bispedømmet Kisii av den salige pave Johannes XXIII (1958-63). Han deltok på Det annet Vatikankonsil (1962-65).

Han ble utnevnt til militærvikar av Kenya den 20. januar 1964. Den 15. november 1969 ble han utnevnt til titularerkebiskop av Bomarza og koadjutor-erkebiskop med etterfølgelsesrett av Nairobi av pave Paul VI (1963-78). Han ble erkebiskop av Nairobi den 24. oktober 1971. Han ble også valgt til president for den kenyanske bispekonferansen og til medlem av Det permanente råd i Symposiet av bispekonferanser for Afrika og Madagaskar (SECAM).

Kardinal: Han ble den 5. mars 1973 kreert til kardinalprest av San Gregorio Barbarigo alle Tre Fontane av pave Paul VI (1963-78). Han ble medlem av Kongregasjonen for institutter for konsekrert liv og selskaper for apostolisk liv og Kongregasjonen for folkenes evangelisering (Propaganda Fide). Han deltok på den tredje ordinære bispesynoden høsten 1974 og den fjerde ordinære bispesynoden høsten 1977 og var medlem av generalsekretariatet (1977-80). Han deltok i konklavene i august og oktober 1978. Han deltok ved det første ekstraordinære kardinalkonsistoriet høsten 1979 og den femte ordinære bispesynoden høsten 1980 og medlem av generalsekretariatet (1980-83). Han ble militær-ordinarius for Kenya den 24. januar 1981. Han ble medlem av kardinalrådet for studier av Den hellige Stol organisatoriske og økonomiske problemer den 31. mai 1981. Han deltok på bispesynoden for Afrika våren 1994.

Han gikk av som erkebiskop av Nairobi den 21. april 1997 og som militær-ordinarius den 29. august 1997.

Døde i Nairobi 6. september 2003, 80 år gammel.

av Webmaster publisert 08.09.2003, sist endret 08.09.2003 - 23:43