PANAFIEU Bernard (1931–2017)

Kardinalprest, erkebiskop emeritus av Marseille i Frankrike (1995–2006).

Født: Bernard Panafieu ble født mandag den 26. januar 1931 i Châtellerault i bispedømmet Poitiers i Frankrike. Han var sønn av bankdirektøren André Panafieu og hans hustru Madeleine Doussière. Han fikk sin utdannelse ved presteseminaret i Albi og seminaret i Issy-les-Moulineaux.

Prest: Han ble presteviet den 22. april 1956 for erkebispedømmet Albi. Han ble i 1962 sogneprest i Saint-Sauveur-de-Mazamet og kapellan for gymnaset La Pérouse i Albi. Han ble kapellan for universitetssognet og ansvarlig for kapellanene for offentlig utdannelse. Han var kapellan for studentene i Toulouse fra 1967 til 1970, curé-doyen av Brassac (1971-74) og generalsekretær for presterådet (1973-74).

Biskop: Han ble den 18. april 1974 utnevnt til titularbiskop av Tibili og hjelpebiskop av Annecy av pave Paul VI (1963-78). Han ble bispeviet den 9. juni 1974 i Albi av erkebiskop Claude Marie Joseph Dupuy av Albi. Han ble den 30. november 1978 utnevnt til erkebiskop av Aix-en-Provençe av pave Johannes Paul II. Han ble den 24. august 1994 utnevnt til koadjutor-erkebiskop med etterfølgelsesrett av Marseille, og han overtok den 22. april 1995 som erkebiskop av Marseille, direkte underlagt Den hellige Stol. Han ble metropolitterkebiskop da Marseille den 16. desember 2002 ble opphøyd til metropolitterkebispedømme. Han mottok palliet den 29. juni 2003. Han har en nøkkelrolle i den viktige dialogen med nye franskmenn som kommer fra en islamskpreget kulturell bakgrunn, og han leder den franske bispekonferansens sekretariat for dialog med islam. Han sier at interreligiøs dialog er en del av hans daglige liv, noe han planlegger å fortsette med som kardinal.

Kardinal: Han ble kreert til kardinalprest i pave Johannes Paul IIs niende konsistorium den 21. oktober 2003, da han mottok den røde birettaen og titularkirken San Gregorio Barbarigo alle Tre Fontane. Han ble den 24. november 2003 utnevnt av paven til medlem av Det pavelige råd for Interreligiøs dialog og til Det pavelige råd for Rettferdighet og Fred (Iustitia et Pax).

Han deltok i konklavet i april 2005 som valgte pave Benedikt XVI. Den 12. mai 2006 innvilget paven hans avskjeds­søknad av aldersgrunner, 75 år gammel. Han ble etterfulgt som erkebiskop av biskop Georges Pontier av La Rochelle et Saintes (f. 1943). Han nådde alders­grensen på 80 år den 14. november 2010 og mistet derved retten til å delta i neste pavevalg.

Død: Han døde den 12. november 2017, 86 år gammel.

Kilder: Salvador Miranda, Kathpress, CNS, NCR, vatican.va, catholic-pages.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. oktober 2010 - Oppdatert: 13. november 2017

av Webmaster publisert 12.10.2010, sist endret 13.11.2017 - 16:03