PAPPALARDO Salvatore (1918-2006)


Salvatore PappalardoKardinalprest. Tidligere erkebiskop av Palermo (1970-1996).

Født: Salvatore Pappalardo ble født mandag den 23. september 1918 i Villafranca Sicula i bispedømmet Agrigento på Sicilia i Italia. Han fikk sin utdannelse på gutteseminaret i Agrigento og på Det pavelige seminaret i Roma og studerte videre på Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma.

Prest: Han ble presteviet den 12. april 1941 i Roma av pave Pius XII (1939-58), 22 år gammel, og mellom 1942 og 1947 studerte han videre. Han tok en akademisk grad i teologi ved det pontifikale Lateranuniversitetet i Roma i 1942, og deretter anmodet paven ham om å begynne på Det pavelige kirkeakademiet i Roma - Vatikanets diplomatskole. Han var medlem av staben i Statssekretariatet i Vatikanet mellom 1947 og 1965 og ble utnevnt til monsignore den 21. juni 1951 (gjenutnevnt den 28. oktober 1958). Han utførte pastoralt arbeid i bispedømmet Roma mellom 1949 og 1965 og underviste på Det pavelige kirkeakademiet og Det pavelige Lateranuniversitetet mellom 1959 og 1965. Han ble utnevnt til husprelat (en høyere monsignore-tittel) den 19. mai 1961.

Biskop: Han ble den 7. desember 1965 utnevnt av pave Paul VI (1963-78) til titularerkebiskop av Mileto og pro-nuntius i Indonesia, som også omfattet Øst-Timor, som da var portugisisk territorium. Han ble konsekrert den 16. januar 1966 i Roma av kardinalstatssekretær Amleto Giovanni Cicognani, kardinalbiskop av Frascati. Han ble utnevnt til president for Det pavelige kirkeakademiet den 7. mai 1969, og den 17. oktober 1970 ble han utnevnt til metropolitterkebiskop av Palermo på Sicilia.

Kardinal: Han ble den 5. mars 1973 kreert til kardinalprest av Santa Maria d'Itria al Tritone av pave Paul VI. Han ble medlem av Kleruskongregasjonen og Kongregasjonen for østkirkene. Han deltok på konklavene i august og oktober 1978. Han deltok på det første ekstraordinære kardinalkonsistoriet i Vatikanet i november 1979. Han var pavens spesialutsending til den 16. internasjonale marianske kongress på malta i september 1983 og til den 22. nasjonale eukaristiske kongress i Reggio Calabria i Italia i juni 1988. Han gikk av som erkebiskop av Palermo den 4. april 1996, 77 år gammel.

Kardinal Pappalardo døde 10. desember 2006, 87 år gammel.

av Webmaster publisert 11.12.2006, sist endret 11.12.2006 - 17:53