PASKAI László, O.F.M. (1927–2015)

null

Kardinalprest. Erkebiskop emeritus av Esztergom-Budapest (1987–2002).

Født: László Paskai ble født søndag den 8. mai 1927 i Szeged i Ungarn. Han sluttet seg til fransiskanerordenen (Ordo Fratrum Minorum - OFM) og fikk sin utdannelse ved fransiskanske studiehus, ved fransiskanernes teologiske skole i Gyongyos og på sentralseminaret i Budapest.

Prest: Han ble presteviet den 3. mars 1951. Deretter utførte han pastoralt arbeid i bispedømmet Nagyvarad (1951-52). Deretter studerte han videre på det teologiske akademiet i Budapest og tok doktorgraden i teologi i 1952. Så vendte han tilbake til hjembyen Szeged, hvor han var biskoppelig seremonimester (1952-55) og professor i filosofi og teologi samt bibliotekar ved bispedømmets seminar (1955-62). Han var også prefekt for det inter-bispedømmelige seminaret, og mellom 1962 og 1965 var han åndelig veileder og professor i filosofi, asketisk teologi og liturgi.

I 1965 flyttet han til sentralseminaret i Budapest, hvor han var professor og åndelig veileder (1965-73) og rektor (1973-78). Fra 1967 var han også professor i filosofi ved Det teologiske akademiet i Budapest.

Biskop: Han ble den 2. mars 1978 utnevnt til titularbiskop av Bavagaliana og apostolisk administrator av Veszprém av pave Paul VI (1963-78). Han ble konsekrert den 5. april 1978 av László Lekai, erkebiskop av Esztergom. Han ble den 31. mars 1979 utnevnt til biskop av Veszprém av pave Johannes Paul II. Han ble den 5. april 1982 utnevnt til koadjutor-erkebiskop av Kalocsa. Han deltok på den sjette ordinære bispesynoden høsten 1983. Den 8. juli 1986 ble han valgt til president for den ungarske bispekonferansen (til 1990).

Den 3. mars 1987 ble han utnevnt til erkebiskop av det ungarske primatsetet Esztergom (fra den 31. mai 1993 Esztergom-Budapest). Han deltok på den syvende ordinære bispesynoden høsten 1987.

Kardinal: Han ble den 28. juni 1988 kreert til kardinalprest av Santa Teresa al Corso d'Italia av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Han ble medlem av Kongregasjonen for østkirkene, Kongregasjonen for institutter for konsekrert liv og selskaper for apostolisk liv og Det pavelige rådet for fortolkningen av lovtekster. Han deltok på den niende ordinære bispesynoden høsten 1994, den andre bispesynoden for Europa høsten 1999 og den tiende ordinære bispesynoden høsten 2001.

Han ble 75 år den 8. mai 2002 og innleverte da sin avskjedssøknad som erkebiskop i henhold til kirkeretten. Søknaden ble innvilget den 7. desember 2002. Han nådde aldersgrensen på åtti år den 8. mai 2007 og mistet dermed retten til å delta i det neste pavevalget.

Død: Han døde den 17. august 2015 i Esztergom, 88 år gammel. Han ble gravlagt lørdag den 22. august i katedralen St Adalbert i Esztergom. Katedralens fulle navn er «Primas-basilikaen av den salige Jomfru Maria opptatt i himmelen og St Adalbert» (ung: Nagyboldogasszony és Szent Adalbert prímási főszékesegyház), også kjent som Esztergom-basilikaen (ung: Esztergomi bazilika). Rekviemmessen ble feiret av kardinal Paskais etterfølger, kardinal Peter Erdö. Den avdøde ble deretter i likhet med sine forgjengere bisatt i krypten i Adalbert-basilikaen.

Kilder: Boberski, Miranda, dailycatholic.org, catholic-pages.com, insidethevatican.com, vatican.va, Kathpress - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 7. mai 2007

av Webmaster publisert 07.05.2007, sist endret 19.08.2015 - 14:19