PATRÓN WONG Jorge Carlos (1958- )

nullErkebiskop, den romerske kurie, sekretær for seminarene i Kleruskongregasjonen (2013- )

Født: Jorge Carlos Patrón Wong ble født den 3. januar 1958 i byen Mérida i delstaten Yucatán i Mexico. Hans foreldre var Wílberth Patrón Montes og María del Carmen Wong, og han var den andre av fem søsken. Han fikk sin utdannelse hos de marianske skolebrødrene. Han gjennomførte sine prestestudier ved seminaret i Yucatán.

Prest: Han ble presteviet den 12. januar 1988 av erkebiskop Manuel Castro Ruiz av Yucatán. Mellom 1988 og 1993 gjennomførte han spesialiserende studier i spirituell teologi og psykologi ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma. Hans to universitetsavhandlinger var om betydningen av det prestelige sølibat i dagens verden og om det vitenskapelige studium av gruppedynamikk og dens effekt på en persons modningsprosess.

Etter sin retur til Mexico var han kapellan i sognene Ticul og Tizimín, og fra slutten av januar 1994 var han en del av formasjonsteamet ved seminaret i Yucatán, hvor han var prefekt for gutteseminaret, prefekt for den teologiske fasen, koordinator for den menneskelige formasjon og professor i psykologi, filosofisk antropologi og åndelig veiledning. I tillegg var han kapellan for Las Siervas de Jesús Sacramentado og Las Hermanas Teresianas, åndelig rådgiver for den apostoliske universitetsgruppen Omega og for La Escuela de Padres, professor ved Centro Marista de Estudios Superiores, kapellan for La Universidad Marista de Mérida, talsmann for erkebispedømmet Yucatán og koordinator for kommisjonen for medier og sosial kommunikasjon fra 1994 til 2000.

Den 12. mai 2000 utnevnte erkebiskop Emilio Carlos Berlie Belaunzarán av Yucatán ham til rektor for presteseminaret i Yucatán. Fra 2002 til 2008 var han president for La Organización de Seminarios Mexicanos (OSMEX), og i 2003 ble han også valgt til president for La Organización de Seminarios Latinoamericanos (OSLAM) for tre år og gjenvalgt i 2006 for en ny treårsperiode.

Biskop: Han ble den 15. oktober 2009 utnevnt av pave Benedikt XVI (2005-13) til koadjutorbiskop av Papantla i delstaten Puebla. Han ble bispeviet den 15. desember 2009 i gutteseminaret i Yucatán av den apostoliske nuntius i Mexico, erkebiskop Christophe Pierre, assistert av erkebiskopene Emilio Carlos Berlie Belaunzarán av Yucatán og Hipólito Reyes Larios av Xalapa i Veracruz. Hans bispemotto er: Fiat voluntas tua. Den 2. mai 2012 overtok han som den syvende biskop av Papantla etter biskop Lorenzo Cárdenas Aregullín. Den 14. november 2012 utnevnte paven biskop Jorge Carlos Patrón Wong til president for bispekommisjonen for kall og vigsler i den meksikanske bispekonferansen.

Den 21. september 2013 ble han utnevnt av pave Frans til den nyopprettede stillingen som sekretær for seminarene i Kleruskongregasjonen. Samtidig ga paven ham personlig rang av erkebiskop (Archiepiscopus ad personam). Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble erkebiskop Patrón Wong nytt medlem av Utdanningskongregasjonen (30. november).

Kilder: es.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org, diocesisdepapantla.org.mx – Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 24. desember 2013

av Per Einar Odden publisert 24.12.2013, sist endret 24.12.2013 - 23:21