PAWŁOWSKI Jan Romeo (1960- )

Erkebiskop, den romerske kurie, delegat for de pavelige diplomatiske representasjoner (2015- ), fra 21. november 2017 Statssekretariatets tredje seksjon

Født: Jan Romeo Pawłowski ble født den 23. november 1960 i Biskupiec (ty: Bischofsburg) i voivodskapet Warmia-Mazury (Ermland-Masuria) i det nordøstre Polen, tidligere Øst-Preussen. Han vokste opp i et Polen som fortsatt var kommunistisk. Han var den eldste av fire sønner av Stanisław Pawłowski og hans hustru Magdalena. Han fullførte grunnskolen og videregående skole i Toruń, og i 1979 trådte han inn i primatpresteseminaret i Gniezno. Han tok graden MDiv (Master of Divinity) (magister i teologi) ved det daværende pavelige teologiske fakultetet i Poznan.

Prest: Han ble presteviet den 1. juni 1985 i primatbasilikaen i Gniezno for erkebispedømmet Gniezno av kardinal Józef Glemp (1929-2013), erkebiskop av Gniezno (1981-92) og Warszawa (1981-2006), primas av Polen (1981-2009) og kardinal fra 1983. Den 24. februar 2004 ble han inkardinert i det nyopprettede bispedømmet Bydgoszcz. Fra 1985 til 1987 arbeidet han som kapellan i sognekirken St. Martin og St. Nicholas i Bydgoszcz, mens han på samme tid var sekretær for sognepresten, Msgr. Jan Wiktor Nowak.

Fra 1987 til 1991 studerte han ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma, hvor han tok en doktorgrad i kirkerett. Samtidig studerte han ved Det pavelige kirkeakademiet, som utdanner Vatikanets diplomater.  1 juli 1991 trådte han inn i Den hellige stols diplomatiske tjeneste. Han var først attaché og senere sekretær for det apostoliske nuntiaturet i Kongo, Den sentralafrikanske republikk og Tsjad (1991-94), sekretær for det apostoliske nuntiaturet i Thailand (1994-97), rådgiver for det apostoliske nuntiaturet i Brasil (1997-99) og rådgiver for det apostoliske nuntiaturet i Frankrike (1999-2002). I 1993 ble han utnevnt til pavelig æreskapellan med tittel monsignore, og i 2005 til pavelig æresprelat, en høyere monsignoregrad. Fra slutten av 2002 arbeidet han i Statssekretariatets andre seksjon (for relasjoner med statene) i Vatikanet.

Biskop: Den 18. mars 2009 ble han utnevnt av pave Benedikt XVI (2005-13) til apostolisk nuntius i Republikken Kongo (Brazzaville) og Gabon og til titularbiskop av Sejny, et nyopprettet titularbispedømme i Polen, som går tilbake til bispesetet som i 1818 ble flyttet fra Wigry til Sejny og i 1925 flyttet til Łomża. Han fikk personlig tittel (ad personam) av erkebiskop. Han ble bispeviet den 30. april 2009 i Bydgoszcz av kardinal Tarcisio Bertone SDB, statssekretær (2006-13), assistert av biskop Jan Tyrawa av Bydgoszcz (2004- ) og erkebiskop Alfio Rapisarda, tidligere nuntius i Portugal (2002-08). Som bispemotto valgte han Christum Oportet Crescere («Kristus må vokse»), jf. Joh 3,30.

Den 7. desember 2015 utnevnte pave Frans ham til delegat for de pavelige diplomatiske representasjoner i statssekretariatet i Vatikanet. Den 21. november opphøyet paven denne avdelingen til Statssekretariatets tredje seksjon som en del av den pågående kuriereformen, og erkebiskop Pawłowski ble den første lederen for denne seksjonen.

Kilder: en.wikipedia.org, pl.wikipedia.org, catholic-hiererchy.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 22. november 2017

av Per Einar Odden publisert 22.11.2017, sist endret 22.11.2017 - 00:38