PENGO Polycarp

Kardinal Polykarp PengoKardinalprest av Nostra Signora de La Salette. Erkebiskop av Dar-es-Salaam (1992- ).

Født: Polycarp Pengo ble født lørdag den 5. august 1944 i Mwazye i bispedømmet Sumbawanga i Tanganyika (nå Tanzania). Fra 1959 til 1964 fikk han sin videregående utdannelse ved det forberedende seminaret i Mwazye og gutteseminaret i Karema. I 1965 fortsatte han på presteseminaret i Kipalapala i Sumbawanga, hvor han studerte filosofi i tre år (1965-67) og teologi i fire år (1968-71).

Prest: Han ble presteviet den 20. juni 1971 i bispedømmet Sumbawanga, 26 år gammel. Deretter var han fra juni 1971 til juli 1973 sekretær for biskopen av Sumbawanga. I 1973 ble han sendt til Roma for videre studier ved Accademia Alfonsiana på Det pavelige Lateranuniversitetet i Roma, hvor han tok doktorgraden i moralteologi.

I 1977 vendte han tilbake til hjemlandet, hvor han var professor i moralteologi ved seminaret i Kipalapala i ni måneder (1977-78). Deretter var han fra 1978 til 1983 lærer, økonom og rektor ved presteseminaret i Segerea. Han var også ansvarlig for pastoralarbeidet for legfolk og for kall.

Biskop: Han ble den 11. november 1983 utnevnt til biskop av Nachingwea av pave Johannes Paul II, 39 år gammel. Han ble konsekrert den 6. januar 1984 i Vatikanet av pave Johannes Paul II. Han tok bispedømmet kanonisk i besittelse den 19. februar 1984.

Han ble den 17. oktober 1986 utnevnt til biskop av Tunduru-Masasi, og han ble innsatt i embetet den 12. februar 1987.

Han ble den 22. januar 1990 utnevnt til koadjutor-erkebiskop med etterfølgelsesrett av Dar-es-Salaam. Han overtok som metropolitterkebiskop av Dar-es-Salaam den 22. juli 1992 etter kardinal Laurean Rugambwa, den første innfødte afrikanske biskopen som noensinne var konsekrert i hjemlandet, som ble pensjonert (død 1997). Han deltok på bispesynoden for Afrika våren 1994 og var medlem av generalsekretariatets råd.

Kardinal: Han ble den 21. februar 1998 kreert til kardinalprest av Nostra Signora de La Salette av pave Johannes Paul II. Han ble den andre kardinalen fra Tanzania etter kardinal Rugambwa. Han ble medlem av Kongregasjonen for folkenes evangelisering (Propaganda Fide) og Det pavelige rådet for interreligiøs dialog.

Han er fortsatt erkebiskop av Dar-es-Salaam.

Neste konklave: Han når aldersgrensen på 80 år den 5. august 2024. Han er nå eldre enn Karol Wojtyla var i 1978, men i dagens situasjon er det sannsynligvis alt for ungt til å komme på tale som ny pave. I det neste konklavet vil han vel begrense seg til å stemme i Afrikas interesse.

av Webmaster publisert 22.04.2005, sist endret 22.04.2005 - 10:10