PETA Tomasz


Erkebiskop av Astana, Kasakstan. Født i Inowroclaw (erkebispedømmet Gniezno) i Polen den 20. august 1951. Prestestudier i Gniezno 1969-1976 (avbrudd for militærtjeneste 1970-72). Presteviet den 5. juni 1976. Virket som prest i Gniezno til 1990. Kom til Kasakstan den 21. august 1990, ble sogneprest for menigheten Maria Fredens Dronning i Osernoye. Utnevnt til titularbiskop av Benda og til apostolisk administrator av Astana den 15. februar 2001 og bispeviet den 19. mars 2001 i Roma. Da det apostoliske administratur Astana ble omgjort til erkebispedømmet Astana den 17. mai 2003, ble han erkebiskop. Formann for bispekonferansen for Kasakstan fra 2003.

av Webmaster publisert 01.12.2003, sist endret 01.12.2003 - 10:59