PHAM DÌNH TUNG Paul Joseph (1919-2009)


PHAM DINH TUNG Paul J.Kardinalprest, erkebiskop emeritus av Hanoi (1994-2005).

Født: Pham Dình Tung ble født søndag den 15. juni 1919 i Binh Hoa i bispedømmet Phát Diêm i Vietnam. Ved dåpen fikk han navnet Phaolo-Giuse (Paul Josef).

Prest: Han ble presteviet den 6. juni 1949, en uke før sin 30-årsdag.

Biskop: Han ble den 5. april 1963 utnevnt til biskop av Bac Ninh i Nord-Vietnam av den salige pave Johannes XXIII (1958-63). Han ble konsekrert den 15. august 1963 av Joseph-Marie Trin Nhu Khué, erkebiskop av Hanoi. Han hadde denne posten i nesten 31 år, og i nesten hele denne tiden, med unntak av de siste fire årene, holdt de kommunistiske myndighetene ham i praksis i husarrest. Han kunne dermed ikke besøke de hundre menighetene i bispedømmet, og han hadde bare tre prester til rådighet. Ettersom han ikke kunne reise fritt omkring, begynte han å skrive om Jesu liv, evangeliene, den kristne lære, Guds og Kirkens bud i den poetiske formen som kalles luc bat (vers med seks og åtte ord), for å hjelpe folket til å holde sin tro ved like.

I 1990 ble han løslatt fra husarresten. Den 18. juni 1990 ble han utnevnt til apostolisk administrator sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis ("av tomt sete og inntil Den hellige Stol bestemmer noe annet") av Hanoi (Hà Nôi). Han ble utnevnt til erkebiskop av Hanoi den 23. mars 1994.

Kardinal: Han ble den 26. november 1994 kreert til kardinalprest av Santa Maria Regina Pacis in Ostia mare av pave Johannes Paul II. Han ble medlem av Kongregasjonen for folkenes evangelisering (Propaganda Fide) og Det pavelige råd "Cor Unum". Han ble valgt til president for den vietnamesiske bispekonferansen. Han ble utnevnt til apostolisk administrator sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis av Lang Són og Cao Bang i Vietnam den 1. mars 1998. Han var pavens spesialutsending til feiringen av 200-årsjubileet for Mariaåpenbaringene i La Vang i Vietnam i august 1998. Han fratrådte som erkebiskop av Hanoi den 19. februar 2005, i en alder av over 85 år.

Død: Han døde lørdag den 21. februar 2009 i Hanoi, 89 år gammel.

av Webmaster publisert 23.02.2009, sist endret 23.02.2009 - 11:24