PIAT Maurice, C.S.Sp. (1941– )

Kardinalprest, biskop av Port-Louis på Mauritius (1993– ).

Født: Maurice Piat ble født den 19. juli 1941 i Moka i bispedømmet Port-Louis på Mauritius. Han kom fra en familie av fransk-mauritiske bosettere som hadde bodd på øya i to århundrer. Hans foreldre var Maurice Piat og hans hustru Alice Koenig. Etter videregående skole ved spiritanernes Collège du Saint-Esprit i Quatre-Bornes på Mauritius, trådte Maurice inn i kongregasjonen spiritanere (Congregatio Sancti Spiritus (sub tutela Immaculati Cordis Beatissimae Virginis Mariae) – CSSp) og begynte kongregasjonens novisiat i Irland, hvor han avla sine løfter den 8. september 1962. Han tok bachelorgraden (B.A.) på University College i Dublin, og deretter ble han sendt til Det pavelige franske seminaret i Roma. Han fortsatte sine teologiske studier ved Det pavelige universitetet Gregoriana.

Prest: Han ble presteviet den 2. august 1970, 29 år gammel, av biskop Jean Margéot av Port-Louis (kardinal fra 1988). Deretter avsluttet han studiene på Gregoriana med en lisensiatgrad i teologi i 1972. Etter avslutningen av sine teologiske studier i 1972, tjenestegjorde han i tre måneder i Bangalore i India. Da han vendte tilbake til sitt hjemland, ble han utnevnt til professor og kateket ved Collège du Saint-Esprit i Quatre-Bornes. Inntil 1982 var han også ansvarlig for seminaristaspiranter fra Foyer Monseigneur-Murphy i Vacoas.

Fra 1977 til 1979 oppholdt han seg i Paris for et etterutdannelseskurs på Institut pour la Formation des Educateurs du Clerg. Da han returnerte til Mauritius, var han også søndagsvikar i sognet Saint-François-d’Assise i Pamplemousses (1979-85), deretter sogneprest i sognet Cœur-Immaculé-de-Marie i Rivière-du-Rempart (1986). Fra 1981 var han også ansvarlig for bispedømmets pastorale plan for kirkelige basisfellesskap, og biskoppelig vikar for formasjon og koordinering av bispedømmets pastorale arbeid. I disse årene bidro han til opprettelsen av et formasjonssenter i Thabor i Beau-Bassin. I 1989 besøkte pave Johannes Paul II Mauritius og besøkte graven til den salige p. Jakob Desideratus Laval (1803-64), som paven hadde saligkåret i 1979.

Biskop: Maurice Piat ble den 21. januar 1991 utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til koadjutor-biskop av Port-Louis, som da ble ledet av kardinal Jean Margéot (1916-2009), biskop av Port-Louis (1969-93). Han ble bispeviet den 19. mai 1991 av kardinal Margéot, assistert av biskop Gilbert Guillaume Marie-Jean Aubry (f. 1942) av Saint-Denis-de-La Réunion (1975- ) og erkebiskop Alphonsus Mathias (f. 1928) av Bangalore (1986-98).

Han etterfulgte den 15. februar 1993 kardinal Margéot som den ellevte biskop av Port-Louis. Han uttalte seg i favør av en forkjærlighet for de fattige. Han delte øya i pastorale områder og innkalte en bispedømmesynode i 1997 og publiserte resultatene i 2000. Biskop Piat ønsker at alle de etniske gruppene i landet skal leve sammen i gjensidig respekt for andre religioner og manifestert lojalitet til de politiske og sivile myndighetene i landet.

Maurice Piat var president for bispekonferansen for øyene i Det indiske hav (CEDOI) (1996-2002) og igjen fra 2013 til september 2016. Siden 2000 har han vært medlem av Den faste komité for symposiet av bispekonferanser i Afrika og Madagaskar (SCEAM). Han deltok også på den andre ekstraordinære bispesynoden for Afrika i Vatikanet i oktober 2009, og i oktober 2015 deltok han på bispesynoden for familien i Vatikanet. Da han fylte 75 år den 19. juli 2016, leverte han i henhold til kirkeretten sin avskjedssøknad til pave Frans.

Kardinal: Den 9. oktober 2016 kunngjorde pave Frans at han ville kreere sytten nye kardinaler, og biskop Piat sto som nummer ni på denne listen. Den 19. november 2016 ble han kreert til kardinalprest i Peterskirken og fikk som titularkirke Santa Teresa al Corso d’Italia.

Neste konklave: Han fylte åtti år den 19. juli 2021 og mistet dermed stemmeretten i pavevalg.

Kilder: Annuario Pontificio, fr.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org, Bollettino di Sala Stampa 9.10.2016 - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. februar 2001 – Oppdatert: 19. november 2016

av Webmaster publisert 12.02.2001, sist endret 19.07.2021 - 12:08