PINTO Giuseppe


Erkebiskop, i det pavelige diplomati. Født i Noci (erkebispedømmet Bari i Italia den 26. mai 1952. Han ble presteviet den 1. april 1978. Inkardinert i det italienske bispedømmet Conversano. Den 1. mai 1984 begynte han sin tjeneste i Vatikanets diplomatiske korps. Han har vært stasjonert i Papua New Guinea og i Argentina, og deretter ved Statssekretariatet i Vatikanet. Utnevnt til apostolisk nuntius til Senegal og apostolisk delegat til Mauritania, og til titularerkebiskop av Anglona den 4. desember 2001. Tillike utnevnt til nuntius til Mali og til Kapp Verde den 5. februar 2002. Utnevnt til nuntius også til Guinea-Bissau den 5. mars 2002.

av Webmaster publisert 05.02.2002, sist endret 05.02.2002 - 17:44