POGGI Luigi (1917-2010)


POGGI LuigiKardinalprest. Kurien, tidligere arkivist og bibliotekar (1994-1998).

Født: Luigi Poggi ble født søndag den 25. november 1917 i Piacenza i Emilia Romagna i Italia. Han fikk sin utdannelse ved Alberoni-kollegiet i Piacenza og studerte ved Det pontifikale universitetet Sant' Apollinare, hvor han tok doktorgraden i utroque iuris, både sivil- og kirkerett.

Prest: Han ble presteviet den 28. juli 1940, 22 år gammel. Han utførte pastoralt arbeid i bispedømmet Piacenza mellom 1940 og 1942 før han fra 1942 til 1946 studerte videre ved Det pavelige kirkeakademiet i Roma - Vatikanets diplomatskole. Han utførte pastoralt arbeid i Roma fra 1942 til 1965 og begynte i 1945 å arbeide i Statssekretariatets første seksjon i Vatikanet. Han ble utnevnt til monsignore den 15. juni 1949 og til husprelat (en høyere monsignore-grad) den 14. april 1960. Han var ansvarlig for delegasjonen til republikken Tunisia for et modus vivendi med Den hellige Stol om Kirkens situasjon (1963-64).

Biskop: Han ble den 3. april 1965 utnevnt til titularbiskop av Forontoniana med personlig rang av erkebiskop og apostolisk delegat til Sentralafrika (Kamerun, Tsjad, Kongo/Brazzaville, Gabon og Den sentralafrikanske republikk) av pave Paul VI (1963-78). Han ble konsekrert den 9. mai 1965 i Roma av kardinalstatssekretær Amleto Giovanni Cicognani, kardinalbiskop av Frascati. Den 31. oktober 1966 ble han utnevnt til pro-nuntius i Kamerun, og den 31. oktober 1967 til pro-nuntius i Gabon. Den 4. november 1967 ble han utnevnt til pro-nuntius i Den sentralafrikanske republikk. Han ble utnevnt til nuntius i Peru den 21. mai 1969. Den 1. august 1973 ble han utnevnt til nuntius med spesialoppgave å forbedre forbindelsene med Polen, Ungarn, Tsjekkoslovakia, Romania og Bulgaria. Han var leder for Vatikanets delegasjon for permanent virkende kontakt med Polen den 7. februar 1975. Den 19. april 1986 ble han utnevnt til nuntius i Italia, og den 9. april 1992 ble han utnevnt til pro-prefekt for Vatikanbiblioteket og pro-arkivar for Vatikanets hemmelige arkiv.

Kardinal: Han ble den 26. november 1994 kreert til kardinaldiakon av Santa Maria in Domnica, og samme dag ble han utnevnt til prefekt for Vatikanbiblioteket og sjefsarkivar for Vatikanets hemmelige arkiv. Han gikk av som Kirkens bibliotekar og arkivar den 7. mars 1998, 80 år gammel. Den 26. februar 1997 ble han Kardinalprotodiakon, men den rangen og tittelen mistet han da han den 24. februar 2005 ble «forfremmet» til kardinalprest.

Død: Han døde 4. mai 2010 i Roma, 92 år gammel.

av Webmaster publisert 04.05.2010, sist endret 04.05.2010 - 19:16