POLI Mario Aurelio (1947– )

Kardinalprest. Erkebiskop av Buenos Aires i Argentina (2013– )

Født: Mario Aurelio Poli ble født den 29. november 1947 i Buenos Aires i Argentina. Han fikk sin grunnutdannelse i statlige skoler og sin videregående utdannelse i sogneskolen ved kirken San Pedro Apóstol. Han studerte ved fakultetet for jus og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Buenos Aires, hvor han tok en bachelorgrad i samfunnsfag. 22 år gammel påbegynte han i 1969 sine filosofiske og teologiske studier ved erkebispedømmets seminar Seminario Metropolitano de la Inmaculada Concepción i Villa Devoto. Han tok en doktorgrad i teologi ved Det pavelige katolske universitetet i Argentina.

Prest: Han ble presteviet den 25. november 1978 for erkebispedømmet Buenos Aires i byens metropolittkatedral av erkebiskopen (1975-90), kardinal Juan Carlos Aramburu (1912-2004). Deretter var han i to år kapellan i sognet San Cayetano i Liniers. Mellom 1980 og 1991 var han superior for erkebispedømmets presteseminar, senere økonom og til slutt studierådgiver ved seminaret. Mellom 1988 og 1991 var han kapellan for søstrene i kongregasjonen «Misjonstjenerinner av Den Hellige Ånd» (Siervas del Espíritu Santo). Mellom 1988 og 1992 var Poli kirkelig veileder for legforeningen «Brorskap og grupper av Santo Tomás de Aquino». I 1992 utnevnte kardinal Antonio Quarracino, erkebiskop av Buenos Aires (1990-98), ham til kallsdirektør ved Istituto Vocazionale San José, som drev forberedelseskurs før presteseminaret. Fra 1980 var han også professor i kirkehistorie og patristikk ved det katolske universitetet i Argentina.

Biskop: Den 8. februar 2002 utnevnte den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) ham til titularbiskop av Abidda og hjelpebiskop i Buenos Aures, 54 år gammel. Han ble bispeviet den 20. april 2002 av kardinal Jorge Mario Bergoglio SJ, erkebiskop av Buenos Aires (1998-2013) og pave Frans fra 13. mars 2013, assistert av medkonsekratorene kardinal Juan Carlos Aramburu og Buenos Aires’ hjelpebiskoper Mario José Serra (1975-2002; d. 2005), Joaquín Mariano Sucunza (2000- ) og Guillermo Rodríguez Melgarejo (1994-2003), nå biskop av San Martín. Biskop Poli valgte som sitt bispemotto «Gi din tjener et lydhørt hjerte» (Concédeme, Señor, un corazón que escuche) (1 Kong 3,9). Han fortsatte som professor ved universitetet.

Den 24. juni 2008 utnevnte pave Benedikt XVI (2005-13) ham til biskop av Santa Rosa i La Pampa. I den argentinske bispekonferansen var han medlem av bispekommisjonen for diakonat og katolsk utdanning. I dag er han medlem av den permanente kommisjonen, som leder av kommisjonen for katekese og bibelpastoral.

Den 28. mars 2013 utnevnte pave Frans ham til sin etterfølger som erkebiskop av Buenos Aires. Dette var pavens første bispeutnevnelse. Han ble innsatt den 20. april 2013 og tok da opp sin pastorale tjeneste som den 26. biskop og 12. erkebiskop av Buenos Aires, den 7. primas for Argentina og den 5. storkansler av Det pavelige katolske universitetet i Argentina. Den 4. mai 2013 ble han også utnevnt til ordinarius for de troende av østlig ritus i Argentina. Han mottok palliet av sin forgjenger i Roma den 29. juni 2013. Erkebiskop Poli har sagt at han vil ha et respektfullt, men fjernt forhold til administrasjonen til president Cristina Fernández de Kirchner, en politisk holdning lik den kardinal Bergoglio hadde.

Kardinal: Erkebiskopen av Buenos Aires er vanligvis kardinal. Alle de nyere paver unntatt Johannes Paul I har utnevnt sine etterfølgere til kardinaler i sitt første konsistorium (Johannes Paul I døde etter 33 dager og rakk aldri å kreere noen kardinaler). Og den 12. januar 2014 offentliggjorde pave Frans at han ville kreere sin etterfølger erkebiskop Poli til kardinal i konsistoriet den 22. februar 2014. Han sto som nummer elleve på listen over de nye kardinalene.

Kilder: en.wikipedia.org, es.wikipedia.org, it.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 8. mai 2013

av Per Einar Odden publisert 08.05.2013, sist endret 28.08.2022 - 13:37