POMPEDDA Mario Francesco (1929-2006)

Kardinaldiakon, italiensk, tidligere prefekt for Det øverste Tribunal av Den apostoliske Signatur.

Født: 18. april 1929 i Ozieri på Sardinia i Italia.

Prest: Presteviet den 23. desember 1951. Dommer ved Den romerske Rota, appellretten som har fått sitt navn fra det sirkulære rommet hvor dommerne møtes for å avgjøre saker. Han var fra 1993 dekanus for Den romerske Rota. President for disiplinærkommisjonen i Den romerske kurien. President for annulleringsdomstolen i Vatikanet.

Biskop: Den 29. november 1997 ble han utnevnt til titularerkebiskop av Bisarcio, og han ble bispeviet den 6. januar 1998 i Vatikanet av pave Johannes Paul II. Han ble utnevnt til Prefekt for Det høyeste tribunal av Den apostoliske Signatur den 16. november 1999 etter den polske erkebiskop Zenon Grocholewski. Han ble president for advokatkommisjonen ad quinquennium den 7. mars 2000.

Kardinal: Han ble den 21. februar 2001 kreert til kardinaldiakon av Annunciazione della B.V.M. a Via Ardeatina av pave Johannes Paul II. Han ble den 15. mai 2001 utnevnt av paven til medlem av Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen og den 18. mai 2001 til medlem av Det pavelige råd for tolkningen av lovtekster. Han deltok på den tiende ordinære bispesynoden høsten 2001 som president for kontroverskommisjonen. Han var pavelig spesialutsending til 700-årsjubileet for den hellige Ivos (Saint-Yves) død, skytshelgen for jurister, i Tréguier i Frankrike i mai 2003.

Døde 18. oktober 2006.

av Webmaster publisert 25.10.2006, sist endret 25.10.2006 - 15:59