PUJATS Janis (1930- )

PUJATS JanisKardinalprest, erkebiskop emeritus av Riga i Latvia (1991-2010).

Født: 14. november 1930 i Nautreni i erkebispedømmet Riga i Latvia. Han studerte ved det teologiske seminaret i Riga inntil det ble stengt av de sovjetiske myndighetene den 18. januar 1951. Etter hvert som forfølgelsene økte, bestemte erkebiskop Antonijs Springovics av Riga med pavelig tillatelse seg for å prestevie alle studenter fra tredje år og oppover.

Prest: Han ble presteviet den 29. mars 1951 i hemmelighet av erkebiskop Springovics i hans private kapell. Han utførte pastoralt arbeid i Zosna som kapellan fra 3. juli 1951 til 22. september 1953, kapellan i Berzos fra 22. september 1953 til 13. oktober 1954, sogneprest i Rudzato fra 13. oktober 1954 til 8. april 1957, sogneprest i Stirniene fra 8. april 1957 til 28. februar 1958, kapellan og sogneprest i ulike sogn i Riga mellom 28. februar 1958 og 11. oktober 1966. Fra 11. oktober 1966 til 9. november 1979 var han fakultetsmedlem ved det teologiske seminaret i Riga og kapellan ved seminarets kirke St. Frans. Han ble utnevnt til pavelig æreskapellan (monsignore) den 14. november 1972 av pave Paul VI (1963-78). Han ble inspektør for det teologiske seminaret i Riga den 28. oktober 1974. Han var generalvikar for erkebispedømmet Riga fra 9. november 1979 til 27. desember 1984. Samtidig var han fra 1981 erkeprest ved katedralen St. Jakob i Riga. Han var sekretær for den liturgiske kommisjonen og kapellan ved seminarkirken St. Frans fra 27. desember 1984 til 22. desember 1987. Han ble inspektør ved det teologiske seminaret i Riga den 9. oktober 1986 og var fakultet og dekan for dekanatet Riga mellom 22. desember 1987 og 1. juni 1991. Han ble pavelig æresprelat den 23. februar 1988. Han ble sogneprest ved «Kristus Karala» i Riga den 26. januar 1989.

Biskop: Han ble utnevnt til erkebiskop av Riga den 8. mai 1991 av pave Johannes Paul II, og han ble bispeviet den 1. juni 1991 i Riga av Francesco Colasuonno, titularerkebiskop av Tronto og Den hellige Stols representant i Sovjetunionen.

Kardinal: Han ble kreert til kardinal «in pectore» i konsistoriet den 21. februar 1998, men utnevnelsen ble ikke offentliggjort før i konsistoriet den 21. februar 2001. Han ble da kreert til kardinalprest av Santa Silvia. Han ble den 15. mai 2001 utnevnt av paven til medlem av Kongregasjonen for Helligkåringer. Han deltok på den tiende ordinære bispesynoden høsten 2001.

Latvia har under 2 1/2 millioner innbyggere, og av dem er 400.000 katolikker. De har beholdt sin tro til tross for Sovjetunionens anneksjon og den påfølgende forfølgelsen.

Han deltok i konklavet i april 2005 som valgte pave Benedikt XVI. Han deltok på den ellevte bispekonferansen i Vatikanet i oktober 2005. Den 19. juni 2010 innvilget paven hans avskjedssøknad av aldersgrunner. Han var da 79½ år gammel og langt over den vanlige aldersgrensen på 75 år. Han ble etterfulgt som erkebiskop av p. Zbignev Stankevics (f. 1955).

Neste konklave: Han nådde aldersgrensen på 80 år den 14. november 2010 og mistet derved retten til å delta i neste pavevalg.

Kilder: Annuario Pontificio, Salvador Miranda, aciprensa.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Webmaster publisert 14.11.2010, sist endret 01.04.2012 - 20:41