RALLI Vito


Monsignore, det pavelige diplomati.

Født i Mazara del Vallo i Italia den 30. mai 1953. Presteviet den 1. april 1979 og inkardinert i bispedømmet Mazara del Vallo. Utdannet i kirkerett og borgerlig rett. Trådte inn i det pavelige diplomatis tjeneste den 20. februar 1988. Postert til Korea, Senegal, Mexico, Canada, Libano og Spania. Utnevnt til pavestolens permanente observatør ved Europarådet i Strasbourg den 27. januar 2004.

av Webmaster publisert 27.01.2004, sist endret 27.01.2004 - 12:46