Saligkåringsstatistikk

Statistikk over pave Benedikt XVIs saligkåringer

Rituskongregasjonen (Congregatio Sacrorum Rituum) ble opprettet den 22. januar 1588 av pave Sixtus V (1585-1590) i den apostoliske konstitusjonen Immensa aeterni Dei for blant annet å behandle salig- og helligkåringssaker. Den 8. mai 1969 delte pave Paul VI (1963-1978) i den apostoliske konstitusjonen Sacra Rituum Congregatio den i en kongregasjon for riter og en kongregasjon for salig- og helligkåringer (Congregatio pro Causis Sanctorum). Pave Johannes Paul II (1978-2005) forandret en smule på navnet den 28. juni 1988 i den apostoliske konstitusjonen Pastor Bonus, og den heter nå Congregatio de Causis Sanctorum.

Kongregasjonen gir med jevne mellomrom ut boken Index ac status causarum med opplysninger om alle salig- og helligkåringsprosesser som er kommet så langt at den aktuelle kandidaten er erklært som Servus Dei, Venerabilis, Beatus og Sanctus - henholdsvis Guds tjener, ærverdig, salig eller hellig. De to første kategoriene er forberedende stadier, mens de to siste kategoriene er helgener som er tillatt æret i Kirken med egne liturgiske fester. Salige æres gjerne i spesielle bispedømmer og/eller ordensfellesskap, mens hellige æres i hele Kirken. Den siste utgaven av Index ac status causarum kom i 1999.

Saligkåringer kan skje på tre måter: Den vanligste er en seremoni hvor en person blir utropt til salig (Beatus). Den andre måten er at paven erklærer en person offisielt for salig etter at det har eksistert en kult for vedkommende «i uminnelige tider», og dette kalles stadfestelse av kult (Confirmatio Cultus). Den tredje måten er at det gis tillatelse til en egen messe og et eget officium for vedkommende uten at kulten samtidig stadfestes - på latin: Concessio Missae et Officii citra tamen approbationem cultus.

Benedikt XVI var pave nr 265 og ledet Den katolske kirke fra 19. april 2005 til 28. februar 2013. Han foretok 869 saligkåringer i 115 seremonier.

Andre oversikter

  SUM 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Tabell 1: Benedikt XVIs saligkåringer

Saligkåringer i ordinære seremonier 842 27 50 19 7 204 516 15 31
(Antall seremonier) (101) 14 (20) (19) (7) (16) (18) (14) (7)
(Herav seremonier utenfor Roma) (90) (13) (19) (16) (7) (15) (16) (14) (3)
Herav martyrer 756 16 36 4 1 189 504 1 21
Herav egenhendige saligkåringer 2   1 1          

Tabell 2: Benedikt XVIs saligkåringer etter nasjonalitet

Spansk 540 1 26 6 1   495 2 9
Japansk 188         188
Italiensk 46 9 8 6 1 7 6 6 3
Fransk 15 5 1   1 2 4   2
Meksikansk 15 1         2   12
Tysk 15 2 5 1 1 2 1 2 1
Polsk 9   1 1   2 2   3
Tsjekkisk 5 5
Ungarsk 5   2 1 1     1
Østerriksk 5 1 2 1   1
Brasiliansk 4   1       3
Indisk 3 1           2
Libanesisk 3   1 1   1
Slovensk 3   2 1
Argentinsk 2 1         1
Kubansk 2         1 1
Nederlandsk 2 1           1
Engelsk 1     1
Kroatisk 1   1
Madagassisk 1       1
Palestinsk 1       1
Portugisisk 1             1
USA 1               1
Venezuelansk 1       1
SUM 869 27 50 19 7 204 516 15 31

De spesielt indikerte tallene er foreløpige verdier.

av Webmaster publisert 20.11.2010, sist endret 29.07.2021 - 11:55