RIBAT Sir John, M.S.C., K.B.E. (1957- )

Kardinalprest, erkebiskop av Port Moresby på Papua Ny-Guinea (2008- )

Født: John Ribat ble født den 9. februar 1957 i Volavolo  i erkebispedømmet Rabaul på Papua-Ny Guinea. Etter å ha gått på grunnskolen i Naveo og Volavolo, fortsatte han på Malabunga Government High School i Rabaul. Han fullførte videregående skole på gutteseminaret St Peter Chanel i Ulapia. Deretter trådte han inn hos «Misjonærer av Jesu helligste Hjerte» (Missionarii Sacratissimi Cordis Iesu – MSC), hvor han avla sine første løfter den 2. februar 1979. Han studerte filosofi og teologi på Holy Spirit Seminary i Bomana

Prest: Han ble presteviet den 1. desember 1985, 28 år gammel. Etter ordinasjonen og frem til 1991 tjenestegjorde han med pastoral tjeneste i ulike menigheter i bispedømmet Bereina. Han fulgte også et formasjonskurs ved senteret SAIDI i Manila, og fra 1992 til 1996 var han novisemester. I 1997 var han sogneprest og fra 1998 til 2000 novisemester i Suva på Fijiøyene.

Biskop: Den 30. oktober 2000 ble han utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) valgt titularbiskop av Macriana minor og hjelpebiskop i bispedømmet Bereina på Papua Ny-Guinea, 43 år gammel. Han ble bispeviet den 11. februar 2001 av biskop Gérard-Joseph Deschamps SMM (f. 1929) av Bereina (1999-2002), assistert av erkebiskopene Brian James Barnes OFM (f. 1993) av Port Moresby (1997-2008) og Benedict To Varpin (f. 1936) av Madang (1997-2001). Et år senere, den 12. februar 2002, utnevnte paven ham til biskop av Bereina etter at biskop Deschamps ble pensjonert.

Den 16. april 2007 ble han utnevnt av pave Benedikt XVI (2005-13) til koadjutor-erkebiskop av Port Moresby, og den 26. mars 2008 utnevnte paven ham til erkebiskop av Port Moresby etter at erkebiskop Barnes ble pensjonert. Han ble etterfulgt i Bereina av biskop Rochus Josef Tatamai MSC (f. 1962), en grandnevø av den salige Peter To Rot (1912-45). Ribat var president for bispekonferansen for Papua Ny-Guinea og Salomonøyene fra 2011 til 2014. Fra 2014 har han vært leder for Føderasjonen for katolske bispekonferanser i Oseania (FCBCO).

Den 11. juni 2016 kunngjorde den engelske dronning Elisabeth II, som også er statsoverhode for Papua Ny-Guinea i Samveldet, at hun i anledning sin fødselsdag (Birthday Honours List) hadde utnevnt erkebiskop John Ribat til ridderkommandør (Ordinary Knights Commander of the Civil Division) av Den britiske imperieordenen (Order of the Britisk Empire) «for tjenester for samfunnet og Den katolske kirke, og for å fremme harmoni blant kristne kirker i Papua Ny-Guinea». Han kan dermed kalle seg Sir John Ribat KBE.

Kardinal: Den 9. oktober 2016 kunngjorde pave Frans at han ville kreere sytten nye kardinaler, og erkebiskop Ribat sto som nummer tolv på denne listen. Den 19. november 2016 ble han kreert til kardinalprest i Peterskirken og fikk som titularkirke San Giovanni Battista de’Rossi. Han ble den første kardinalen fra Papua Ny-Guinea og den første kardinalen i sin kongregasjon.

Neste konklave: Han fyller åtti år den 9. februar 2037.

Kilder: Annuario Pontificio, de.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org, thegazette.co.uk, Bollettino di Sala Stampa 9.10.2016 - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 11. oktober 2016 - Oppdatert: 19. november 2016

av Per Einar Odden publisert 11.10.2016, sist endret 12.12.2016 - 14:42