RIGALI, Justin Francis (1935 – )

Kardinalprest, erkebiskop emeritus av Philadelphia i USA (2003–2011)

Født: Justin Francis Rigali ble født fredag den 19. april 1935 i Los Angeles. Han er den yngste av syv barn av Henry A. Rigali og Frances Irene White. En av hans søstre er nonne, og hans bror Norbert er jesuittprest. Han ble døpt i menigheten The Holy Cross i Los Angeles. Han gikk på katolske skoler i Los Angeles og studerte filosofi og teologi på erkebispedømmets Los Angeles" seminarer Los Angeles College, Our Lady Queen of Angels Seminary i San Fernando, St. John's College og St. John's Seminary i Camarillo. Ved siden av sitt engelske morsmål snakker han fransk, italiensk og spansk.

Prest: Han ble presteviet for erkebispedømmet Los Angeles den 25. april 1961 i katedralen St. Vibiana i Los Angeles av kardinal James Francis McIntyre. Deretter var han hjelpeprest i sognet Saint Raymond i Downey. I oktober 1961 begynte han på North American College i Roma og begynte studier i kirkerett ved det pavelige universitetet Gregoriana. Der tok han i juni 1964 doktorgraden i kirkerett. Han var hjelpeprest i Peterskirken i 1962 under de to første sesjonene i Andre Vatikankonsil (1962-65). Sommeren 1964 var han hjelpeprest i sognet St. Madeleine's i Pomona i erkebispedømmet Los Angeles.

Den 25. november 1964 ble han tilknyttet den engelskspråklige avdelingen i Vatikanets Statssekretariat. Fra 1964 til 1965 studerte han ved Det pavelige kirkeakademiet, Vatikanets diplomatskole, hvor han fikk diplom i 1966. Fra 1966 til 1970 var han tilknyttet det pavelige diplomati i Madagaskar som nuntiatursekretær ved nuntiaturet og den apostoliske delegasjon for øyene i Det indiske hav, La Réunion og Mauritius. Den 11. juli 1967 ble han utnevnt til monsignore.

Han vendte den 11. februar 1970 tilbake til Roma og ble utnevnt til direktør for den engelskspråklige avdelingen i statssekretariatet. Han ble også engelskoversetter for pave Paul VI (1963-78), som han fulgte på reisen til Iran, Dhaka (da i Øst-Pakistan), Filippinene, Australia, Samoa, Amerikansk Samoa, Indonesia, Hong Kong og Sri Lanka (da Ceylon). Han fulgte også pave Johannes Paul II på flere utenlandsreiser, inkludert dem til USA i 1979 og 1987. Han var kapellan for de klausurerte karmelittnonnene ved klosteret St. Josef i Roma i mange år. Han underviste ved Det pavelige kirkeakademiet 1972-73. Han ble den 1. juli 1979 nuntiaturkansler, og den 19. april 1980 ble han utnevnt til pavelig æresprelat (en høyere monsignore-tittel).

Biskop: Han ble den 8. juni 1985 utnevnt til president (rektor) for Det pavelige kirkeakademiet (den pavelige diplomatskolen) og til titularerkebiskop av Bolsena. Han ble bispeviet den 14. september 1985 i katedralen i Albano av pave Johannes Paul II. Han var den første lederen for akademiet i dets 284 år lange historie. Han ble den 21. desember 1989 utnevnt til sekretær for Bispekongregasjonen i Vatikanet, og den 2. januar 1990 ble han utnevnt til sekretær for kardinalkollegiet. Han var også konsultor for Den pavelige kommisjonen for Latin-Amerika og Troslærekongregasjonen og utførte samtidig pastoralt arbeid i flere romerske sogn og seminarer.

Han ble den 25. januar 1994 utnevnt til den åttende biskop og syvende erkebiskop av Saint Louis i USA. Han ble formelt installert den 15. mars 1994 av kardinal Bernardin Gantin, prefekt for Bispekongregasjonen. Han mottok palliet fra paven i Roma den 29. juni 1994. Han viste sin interesse for unge mennesker som Kirkens fremtid gjennom en ny vekt på ungdomstjeneste i erkebispedømmet. Han var en aktiv fremmer av kall til preste- og ordensliv og en sterk tilhenger av eukaristisk tilbedelse for alle sognene i erkebispedømmet. Han deltok på bispesynoden for Amerika høsten 1997 og den tiende ordinære bispesynoden høsten 2001 etter pavelig utnevnelse. I 1999 var han vert da pave Johannes Paul II besøkte erkebispedømmet St. Louis.

Han ble den 15. juli 2003 utnevnt til den tolvte biskop og åttende erkebiskop av Philadelphia. Han er medlem av Kongregasjonen for gudstjenesteordningen og sakramentsforvaltningen og komiteen Vox Clara. Han tilhører The Knights of Columbus og sitter i styret for Det katolske universitetet i USA og for basilikaen The National Shrine of the Immaculate Conception i Washington DC. Den 25. oktober 1984 ble han medlem av Malteserordenen og den 13. oktober 1986 ble han medlem av ordenen Ridderne av Den hellige grav. Han er en av fire amerikanske biskoper i Gudstjenestekongregasjonens kommisjon Vox Clara, som ledes av kardinal George Pell av Sydney og skal sørge for en mer konservativ, romersk kurs i liturgiske spørsmål i den engelskspråklige verden.

Kardinal: Han ble kreert til kardinalprest i pave Johannes Paul IIs niende konsistorium den 21. oktober 2003, da han mottok den røde birettaen og titularkirken Santa Prisca. Han er den femte erkebiskopen av Philadelphia på rad (siden 1921) som er kreert til kardinal. Han ble den 24. november 2003 utnevnt av paven til medlem av Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen og til Administrasjonen av den Apostoliske Stols Patrimonium (APSA).

Den 19. juli 2011 innvilget pave Benedikt XVI hans avskjedssøknad av aldersgrunner, 76 år gammel. Samtidig utnevnte han erkebiskop Charles Joseph Chaput (66) av Denver til ny erkebiskop av Philadelphia.

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 gikk kardinal Rigali ut av Bispekongregasjonen (16. desember).

Neste konklave: Han fyller åtti år den 19. april 2015.

av Webmaster publisert 18.04.2005, sist endret 18.04.2015 - 16:46