RIVERA CARRERA Norberto

RIVERA CARRERA NorbertoKardinal. Erkebiskop av Mexico by (1995– )

Født: Norberto Rivera Carrera ble født lørdag den 6. juni 1942 i La Purísima i Tepehuanes i erke­bispe­dømmet Durango i Mexico. Hans foreldre var Ramón Rivera Cháidez og Soledad Carrera de Rivera. Etter den obliga­toriske skolegangen i La Purísima begynte han på gutte­seminaret i Mexico By som 13-åring i 1955 og fortsatte på Seminario Conciliar i Durango, hvor han studerte filosofi og et år med teologi. Deretter ble han sendt til Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma, hvor han tok lisensiatgraden i teologi.

Prest: Han ble presteviet den 3. juli 1966 i Peterskirken i Roma av pave Paul VI (1963–78), 24 år gammel. I 1967 vendte han tilbake til Mexico og erke­bispe­dømmet Durango, hvor han frem til 1985 utførte pastoralt arbeid i Río Grande i Zacatecas og underviste i 18 år i dogmatikk ved seminaret i Durango, hvor han også var disiplinær­prefekt. Han var grunn­legger og kirkelig assistent for bevegelsen "Jornadas de Vida Cristiana" og bispe­dømmets assistent for "Movimiento Familiar Cristiano" og for Katolsk Aksjons ungdom.

Han var også kapellan for San Martin de Porres, deltok i oppbyggingen av sognet Santa Rosa di Lima og kirken Maria Auxiliadora, var medlem av preste­rådet og koordinator for det i to påfølgende perioder, sekretær for erke­bispe­dømmets pastoral­kommisjon og direktør for sosial kommunikasjon. Han var lektor­kannik i katedralen, underviste i ekklesiologi ved Det pavelige meksikanske universitetet i Mexico By (1982–85), var eksekutiv­sekretær for den pastorale omsorg for familien og den biskoppelige kommisjonen for legapostolatet (1983–85).

Biskop: Han ble den 5. november 1985 utnevnt til biskop av Tehuacán av pave Johannes Paul II. Han ble konsekrert den 21. desember 1985 i bispe­dømmets gutte­seminar av Antonio López Aviña, erkebiskop av Durango. Fra 1989 til 1995 var han formann for den meksikanske bispe­konferansens kommisjon for familien. Han var også medlem av det øverste råd for Det pontifikale universitetet i Mexico. Fra 1993 til 1995 ledet han familie­seksjonen i det latinamerikanske bisperådet (Celam).

Han ble den 13. juni 1995 utnevnt til metropolitt­erkebiskop av Mexico By og primas for Mexico. Han deltok på bispe­synoden for Amerika høsten 1997. Han er også apostolisk visitor for bispedømmets og ordenenes seminarer i Mexico.

Kardinal: Han ble den 21. februar 1998 kreert til kardinalprest av San Francesco d'Assisi a Ripa Grande av pave Johannes Paul II. Han ble medlem av Kongregasjonen for gudstjenesten og sakraments­ordningen, Klerus­kongregasjonen, Det pavelige rådet for familien og Den pavelige kommisjonen for Latin-Amerika.

Han deltok på den tiende ordinære bispesynoden høsten 2001.

Neste konklave: Han fylte 80 år den 6. juni 2022 og mistet dermed stemmeretten i pavevalg.

Kilder: Boberski, Miranda, dailycatholic.org, catholic-pages.com, insidethevatican.com, vatican.va - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden - Sist oppdatert: 2005-04-05 22:27

av Webmaster publisert 05.04.2005, sist endret 06.06.2022 - 17:11