ROCHE Arthur (1950- )

Kardinaldiakon, erkebiskop, den romerske kurie, prefekt for Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen (2021- )

Født: Arthur Roche ble født den 6. mars 1950 i Batley Carr i grevskapet Yorkshire i Nord-England. Han var sønn av Arthur og Frances Roche og gikk på St. Joseph’s Primary School, St. John Fisher High School og Christleton Hall i utkanten av Chester. Fra 1969 til 1975 studerte han ved det historiske engelske seminaret St. Alban’s College i Valladolid i Spania, hvor han tok en grad i teologi ved Det pavelige universitetet Comillas. Deretter vendte han tilbake til England.

Prest: Der ble han presteviet den 19. juli 1975 av biskop William Wheeler av Leeds (1966-85). Han var deretter kapellan i Holy Rood Church i Barnsley til 1978, da han ble utnevnt til privatsekretær for biskop Wheeler. Roche ble utnevnt til visekansler for bispedømmet Leeds i 1979, og han organiserte besøket fra den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) i York i mai 1982. Fra 1982 til 1989 tilhørte han staben ved St. Anne’s Cathedral.

Roche var bispedømmets finanssekretær fra 1986 til 1991, og i løpet av denne tiden ble han også utnevnt til sogneprest for St. Wilfrid’s Church i januar 1989. I 1991 fortsatte han sine studier ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma, og senere ble han åndelig veileder ved Det engelske kollegiet i Roma (The Venerabile). Roche ble i april 1996 utnevnt til generalsekretær for Bispekonferansen i England og Wales, og deretter ble han utnevnt til pavelig æresprelat med rang av monsignore.

Biskop: Den 12. april 2001 ble Roche utnevnt til hjelpebiskop i Westminster og titularbiskop av Rusticiana av pave Johannes Paul II. Han ble bispeviet den 10. mai 2001 av erkebiskopen av Westminster (2000-09), den nylig kreerte kardinalen Cormac Murphy-O'Connor, assistert av biskop David Konstant av Leeds (1985-2004) og hjelpebiskop Victor Guazzelli (1920-2004) i Westminster. Han valgte som bispemotto Duc in Altum, «Legg ut på dypet».

Etter at hans periode som generalsekretær for bispekonferansen (CBCEW) var over i april 2002, ble Roche den 16. juli 2002 utnevnt til koadjutor-biskop med etterfølgelsesrett av Leeds. Han etterfulgte biskop Konstant ved dennes pensjonering den 7. april 2004 og ble den niende biskop av Leeds.

Siden juli 2002 har Roche vært formann for The International Commission on English in the Liturgy (ICEL), som har ansvaret for de liturgiske oversettelsene til engelsk. I dette vervet ville hvem som helst nødvendigvis bli kontroversiell. Han fikk æren av å annonsere at den nye engelske messeoversettelsen endelig var ferdig (i bruk fra første søndag i advent 2011). Han kom også i avisoverskriftene da han stengte sogn i sitt bispedømme. Da kardinal Cormac ble pensjonert, spekulerte mange i at han var kardinalens foretrukne etterfølger, og han ble også nevnt som en mulig kandidat som erkebiskop av Southwark, det andre erkebispedømmet i London.

Den 26. juni 2012 ble han utnevnt av pave Benedikt XVI til sekretær for Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen i den romerske kurien etter erkebiskop Joseph Augustine Di Noia. Samtidig ble han utnevnt til erkebiskop. Han fortsatte som apostolisk administrator av Leeds inntil en ny biskop var blitt utnevnt der.

Den 27. mai 2021 utnevnte pave Frans erkebiskop Roche etil ny prefekt for kongregasjonen. Han etterfølger kardinal Robert Sarah, som ble pensjonert tidligere i 2021 etter å ha oppnådd kirkelig pensjonsalder på 75 år.

Kardinal: Den 20. mai 2022 ble det offentliggjort at pave Frans ville kreere ham til kardinal sammen med tyve andre på et konsistorium lørdag den 27. august 2022. Han sto som nummer én på listen.

Kilder: en.wikipedia.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. juni 2012 - Oppdatert: 28. juni 2022

av Per Einar Odden publisert 27.06.2012, sist endret 27.08.2022 - 18:18