RODÉ Franc, C.M. (1934– )

nullKardinalprest, Den romerske kurie. Prefekt emeritus for Ordenskongregasjonen (Kongregasjonen for institutter for konsekrert liv og Selskaper for apostolisk liv) (2004–2011).

Født: Franc Rodé ble født den 23. september 1934 i Rodica i erkebispedømmet Ljubljana i Slovenia, som da var en del av Jugoslavia. Etter krigens slutt og kommunistenes maktovertakelse i 1945 flyktet han med sine foreldre fra Rodica via Domzale til Østerrike. I 1948 emigrerte familien til Argentina, hvor de bodde i Buenos Aires.

I 1952 trådte den 18-årige Franc inn i «Misjonskongregasjonen» (Congregatio Missionis - CM) i Buenos Aires. Kongregasjonen ble grunnlagt i 1625 av den hellige Vincent av Paul og kalles vincentianere eller lasarister. Han avla sine evige løfter i 1957. Han studerte ved det pavelige universitetet Gregoriana i Roma og ved Institut Catholique i Paris, hvor han tok doktorgraden i teologi i 1968.

Prest: Han ble presteviet den 29. juni 1960 i Paris av André-Jean-François Defebvre, utvist biskop av Ninghsien. Etter ordensledelsens ønske reiste han i 1965 tilbake til Jugoslavia for å arbeide der. Han virket som kapellan, studiedirektør i sin kongregasjon, provinsialvisitor og sogneprest, først i Celje og deretter i Sentjakob ob Savi. Samtidig underviste han som professor i fundamentalteologi og missiologi ved det teologiske fakultet i Ljubljana.

I 1978 ble han utnevnt til konsultor for Det pavelige sekretariatet for de ikke-troende i Vatikanet, som var opprettet den 9. april 1969 av pave Paul VI (1963–1978). I 1981 ble han kalt til Roma for å arbeide for Sekretariatet, og han ble dets undersekretær i 1982. Han bidro til å organisere noen betydningsfulle dialogsesjoner med europeiske marxister.

Den 28. juni 1988 fikk sekretariatet det nye navnet Det pavelige rådet for dialog med ikke-troende. Det ble den 26. mars 1993 innlemmet i Det pavelige rådet for kulturen, og Franc Rodé ble utnevnt til sekretær for dette pavelige rådet.

Biskop: Han ble den 5. mars 1997 utnevnt til erkebiskop av Ljubljana av pave Johannes Paul II (1978–2005). Han ble bispeviet den 6. april 1997 i katedralen i Ljubljana av sin forgjenger, erkebiskop Alojzij Sustar (1980-97). Medkonsekratorer var erkebiskopene Franc Perko av Beograd og Aloysius Matthew Ambrozic av Toronto, sistnevnte opprinnelig fra Slovenia og kreert til kardinal i 1998.

Han var formann for den katolske bispekonferanse for Slovenia fra 2003 til 2004. Han ledet forhandlingene om et konkordat for Slovenia som ble endelig godkjent i 2004.

Han ble den 11. februar 2004 utnevnt til ny prefekt for Kongregasjonen for Institutter for konsekrert liv og Selskaper for apostolisk liv («Ordenskongregasjonen») etter kardinal Eduardo Martinez Somalo, som gikk av for aldersgrensen. Han innehadde posten til august 2010. Han deltok på den 11. ordinære bispesynoden i Vatikanet i august 2005.

Kardinal: Den 22. februar 2006 kunngjorde pave Benedikt XVI utnevnelsen av sine første kardinaler, og Franc Rodé sto som nummer to på listen. Den 24. mars 2006 ble han kreert til kardinaldiakon av San Francesco Saviero alla Garbatella. Han mottok den 24. mai 2006 Malteserordenens Storkors. Han var den første slovenske kardinalen siden landets selvstendighet i 1991.

I januar 2011 innvilget pave Benedikt hans avskjedssøknad som prefekt av aldersgrunner, 77 år gammel. Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 gikk kardinal Rodé ut som medlem av Bispekongregasjonen (16. desember) på grunn av hans snarlige åttiårsdag.

Neste konklave: Han fylte åtti år den 23. september 2014 og mistet dermed retten til å stemme i pavevalg. Den 20. juni 2016 ble han «forfremmet» fra kardinaldiakon til kardinalprest etter å ha vært diakon i ti år. Samtidig ble hans diakonatkirke San Francesco Saverio alla Garbatella opphøyet midlertidig (pro hac vice) til titularkirke for en kardinalprest.

Kilder: Annuario Pontificio, Miranda, catholic-pages.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden 

av Webmaster publisert 05.11.2006, sist endret 20.06.2016 - 17:51