RODRÍGUEZ MARADIAGA Oscar Andrés, S.D.B. (1942– )

Foto: Mats Tande 2014-11-12
Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga SDB
Foto: Mats Tande 2014-11-12

Kardinalprest av Santa Maria della Speranza. Erkebiskop av Tegucigalpa i Honduras (1993– )

Født: 29. desember 1942 i Tegucigalpa i Honduras som sønn av Andrés Rodriguez Palaces og Raquel Maradiaga de Rodriguez og har tre søsken: Jorge, Hortensia og Mario. Han fikk sin grunnutdannelse og videregående skole ved salesianerinstituttet San Miguel, hvor han tok eksamen i 1959. Den 3. mai 1961 sluttet han seg til Salesianerne (Societas S. Francisci Salesii [Salesiani di Don Bosco]  SDB). Han tok eksamen som grunnskolelærer i 1962 på La Normal Masferrer de El Salvador og som videregående lærer i fagene fysikk og matematikk, naturvitenskap og kjemi i 1965. Samme år tok han en lisensiatgrad i filosofi ved El Instituto Don Rúa de El Salvador. Han har også lisensiatgrader i teologi og moralteologi og har eksamener i klinisk psykiatri og psykoterapi. Han har også studert piano og fortsatte musikkstudiene på konservatorier i Guatemala og i Newton i New Jersey i USA.

Prest: Han ble presteviet den 28. juni 1970 i Guatemala.

Biskop: Den 28. oktober 1978 ble han utnevnt til titularbiskop av Pudenziana og til hjelpebiskop av Tegucigalpa, 35 år gammel. Han ble bispeviet den 8. desember 1978 i Tegucigalpa av Gabriel Montalvo, titularerkebiskop av Celene og nuntius i Honduras. Han ble utnevnt til erkebiskop av Tegucigalpa den 8. januar 1993. Han var generalsekretær for det latinamerikanske bisperådet (Celam) i Bogota i Colombia fra 1987 til 1991, og senere president for Celam (1995–99). Han er formann for den honduranske bispekonferansen (19992001). Etter de fryktelige ødeleggelsene som ble forårsaket av orkanen «Mitch»i oktober 1998 ledet han det honduranske hjelpearbeidet på vegne av regjeringen. En av hans hjertesaker er sletting av de fattige landenes gjeld, og på et møte i Celam i 1995 sa han: «Den nyliberalistiske kapitalismen bærer urettferdigheten i sine gener. Latin-Amerika er fattig, og folket der er fattig fordi de har blitt utbyttet av de rike».

Kardinal: Han ble den 21. februar 2001 kreert til kardinalprest av Santa Maria della Speranza av pave Johannes Paul II. Han er den første kardinalen fra Honduras, og beskrives som en stigende stjerne. Han er energisk, artikulert og åpenhjertig og ble av pave Johannes Paul II utnevnt til det postsynodale råd etter bispesynoden for Amerika. Han har kjennskap til en rekke språk: engelsk, fransk, italiensk, tysk, portugisisk, latinsk og gresk i tillegg til spansk. I tillegg til piano spiller han trekkspill, saksofon, orgel og gitar. Hans hobby er modellfly, og han har bygd og malt 300 modeller.

Han ble den 15. mai 2001 utnevnt av paven til medlem av Kongregasjonen for Kleresiet og den 18. mai 2001 til medlem av Det pavelige råd for Rettferdighet og Fred og Det pavelige råd for Sosial kommunikasjon og til rådgiver for Den pavelige kommisjonen for Latin-Amerika. Den britiske katolske ukeavisen Catholic Herald utnevnte ham til en av to papabile (pavekandidater) blant de nye kardinalene i 2001 (den andre var kardinal Re), eller i det minste «kingmakers», det vil si at de har stor innflytelse på hvem som blir neste pave. Han ble nevnt som papabile ved konklavene i 2005 og 2013.

Den 13. april 2013 opprettet den nyvalgte pave Frans en kommisjon på åtte kardinaler for å gi ham råd i styringen av den universelle Kirke. Dette ble tolket som det første skritt på veien mot den mye omtalte reformen av kurien. En av medlemmene var kardinal Oscar Rodriguez Maradiaga, som skal koordinere prosjektet.

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble kardinal Rodríguez Maradiaga stadfestet som medlem av Utdanningskongregasjonen (30. november).

Neste konklave: Han når aldersgrensen den 29. desember 2022. 

Kilder: Annuario Pontificio, Salvador Miranda, aciprensa.com, La Prensa Honduras - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Webmaster publisert 17.04.2005, sist endret 12.11.2014 - 19:00