RODRIGUEZ PLAZA Braulio (1944- )


RODRIGUEZ PLAZA Braulio

Erkebiskop av Toledo og spansk primas (2009- )

Født: Braulio Rodriguez Plaza ble født den 27. januar 1944 i Aldea de Fresno i provinsen og regionen Madrid og nå i bispedømmet Getafe i Spania. Han var den syvende i en familie på ni barn. Han trådte i 1960 inn i gutteseminaret og senere presteseminaret i Madrid, hvor han gjennomførte sine humanistiske, filosofiske og teologiske studier.

Prest: Han ble presteviet den 3. april 1972 i Madrid, 28 år gammel, av kardinal Vicente Enrique y Tarancón, erkebiskop av Madrid (1971-83; d. 1994). Han ble i 1973 tildelt en lisensiatgrad i bibelteologi ved Det pavelige universitetet Comillas. Han ble utnevnt til assisterende sogneprest for to landlige sogn, først cura ecónomo i Cubas de la Sagra (1972-77) og deretter vicario parroquial i San Miguel de Carabanchel (1977-79), hvor han startet kateketskolen. Han studerte i to år på L’École Biblique i Jerusalem (1979-81) og avsluttet med diplom i bibelfag. Etter hjemkomsten til Spania var han sogneprest (cura ecónomo) i San Fulgencio, et stort sogn i Madrid (1981-84). Samtidig var han kapellan for det kjente La Ermita de San Isidro. Deretter ble han medlem av formasjonsteamet og underviste på presteseminaret i Madrid (1984-87). Der hjalp han mange unge menn på veien til prestevielsen, og han tok initiativet til sekretariatet for tidsskriftet Estudios Bíblicos («Bibelske studier»).

Biskop: Braulio Rodriguez Plaza ble den 6. november 1987 utnevnt av den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) til biskop av Osma-Soria (før 1959 Osma) i kirkeprovinsen Burgos, med sete i Burgo de Osma (Catedral de Santa María de la Asunción) og kon-katedral i Soria (Concatedral de San Pedro), begge i provinsen Soria i regionen Castilla y León. Han overtok som biskop etter José Diéguez Reboredo (1984-87), som den 15. mai 1987 var blitt utnevnt til den første biskop av Orense (1987-96). Senere ble han den første biskop av Tui-Vigo (1996-2010), en posisjon han hade inntil sin pensjonering i 2010.

Rodriguez Plaza ble bispeviet den 20. desember 1987 av den daværende apostoliske nuntius til Spania (1985-95), erkebiskop Mario Tagliaferri (1927-99), assistert av kardinal Angel Suquía Goicoechea, erkebiskop av Madrid (1983-94; d. 2006), og erkebiskop Teodoro Cardenal Fernández av Burgos (1983-92; d. 2006). Som bispemotto valgte han Non erubesco Evangelium («Jeg skammer meg ikke over Evangeliet») (Rom 1,16), No me avergüenzo del Evangelio.

I 1990 mottok han sin doktorgrad i teologi fra La Facultad de Teología del Norte de España med sete i Burgos, med den bibeleksegetiske doktoravhandlingen El proceso de Jesús ante el Sanedrín y la catequesis cristiana primitiva («Jesu prosess for Det høye råd og den tidlige kristne katekese»). Han har omfattende kunnskaper innen bibelfag, liturgi og familiepastoral.

Han ble den 12. mai 1995 utnevnt av pave Johannes Paul II til biskop av Salamanca etter Mauro Rubio Repullés (1964-95). Han tok bispedømmet kanonisk i besittelse den 9. juli 1995. Han ble etterfulgt som biskop av Osma-Soria av Francisco Pérez González (1995-2003).

I løpet av sine syv år i Salamanca foretok han en renovering av det gamle seminaret Calatrava til et Casa de la Iglesia, reorganiserte sognene til tretten pastorale områder, utnevnte forskjellige lege delegater opprettet bispedømmes «skole for kristen ånd» (La Escuela Diocesana de Animadores Cristianos) og involverte bispedømmet i hendelser som Jubileumsåret 2000 og Salamanca som kulturhovedstad i 2002 med utstillinger, festivaler og konferanser, noe som viser hans talenter for nærhet og menneskelighet.

Den 28. august 2002 forfremmet pave Johannes Paul II ham til metropolitterkebiskop av Valladolid etter José Delicado Baeza (1975-2002). Han tok erkebispedømmet kanonisk i besittelse den 13. oktober 2002 som den trettende erkebiskop og 39. biskop av Valladolid. Han ble etterfulgt som biskop av Salamanca av Carlos López Hernández (2003- ). Han mottok palliet fra paven i Peterskirken den 29. juni 2003, festen for apostlene Peter og Paulus.

Han ble den 16. april 2009 utnevnt av pave Benedikt XVI (på pavens 82-årsdag) til erkebiskop av Toledo og spansk primas etter kardinal Antonio Cañizares Llovera (2002-08) som den 9. desember 2008 ble utnevnt til prefekt for Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen i Vatikanet (2008- ). Toledo er i dag ingen stor eller viktig by, men biskopen der har i århundrer vært den spanske Kirkens primas. Han tok erkebispedømmet kanonisk i besittelse den 21. juni 2009 som den 120. erkebiskop av Toledo. Han og mottok palliet fra pave Benedikt i Peterskirken den 29. juni 2009, festen for apostlene Peter og Paulus.

I den spanske bispekonferansen har han vært medlem av bispekommisjonene for liturgi (1987-96; 2005- ), Troslæren (1987-90) og legapostolatet (1990-99), dessuten var han president for underkommisjonen for familien og livet (1996-99) og for kommisjonen for legapostolatet (1999-2005). Etter utnevnelse av bispekonferansen har han også vært visekansler for Det pavelige universitetet i Salamanca (1995-2005). Den 1. mars 2011 ble han valgt av bispekonferansens 97. plenumsmøte til president for bispekommisjonen for misjon og kirkelig samarbeid (Misiones y Cooperación de la Iglesia), og han er medlem av den permanente kommisjonen i den spanske bispekonferansen. I februar 2010 fikk han stor medieoppmerksomhet da han avsatte en prest i erkebispedømmet Toledo etter anklager om prostitusjon.

Kardinal: Det spanske primassetet Toledo er et tradisjonelt spansk kardinalsete, og det forventes at erkebiskop Rodríguez Plaza mottar en rød hatt i neste konsistorium.

Kilder: Annuario Pontificio, en.wikipedia.org, de.wikipedia.org, es.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org, architoledo.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 13. mai 2006

av Webmaster publisert 13.05.2006, sist endret 29.12.2011 - 13:42