RUINI Camillo (1931- )

Camillo Ruini

Kardinalprest. Tidligere generalvikar for Roma og erkeprest for Lateranbasilikaen (1991-2008); tidligere president for den italienske bispekonferansen (1991-2007)

Født: Camillo Ruini ble født den 19. februar 1931 i Sassuolo i bispedømmet Reggio Emilia (fra 1986 Reggio Emilia-Guastalla) i provinsen Modena i regionen Emilia Romagna i Italia. Han fikk sin utdannelse ved gutteseminaret og presteseminaret i Reggio Emilia og ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma som student ved Almo Collegio Capranica, hvor han tok lisensiatgrader i filosofi og teologi.

Prest: Han ble presteviet den 8. desember 1954 i Roma, 23 år gammel. Deretter fortsatte han studiene ved Gregoriana, hvor han i 1957 tok doktorgraden i teologi. Så vendte han tilbake til hjemtraktene og underviste i filosofi ved seminaret i Reggio Emilia (1957-68). Så underviste han i dogmatisk teologi ved det inter-bispedømmelige teologiske seminaret for Modena-Reggio-Emilia-Carpi-Guastalla (1968-86), hvor han også var direktør (1968-77). Deretter underviste han i dogmatisk teologi ved det akademiske teologiske seminaret i Bologna (1977-83).

I tillegg arbeidet han i bispedømmet Reggio Emilia som bispedømmets assessor for katolske leger, kapellan for katolske universitetsutdannede (1958-66), biskoppelig delegat for Katolsk Aksjon (1966-70), biskoppelig vikar for legapostolatet (1968-86), president for bispedømmets kultursenter Johannes XXIII (fra 1968) og president for bispedømmets råd for skolepastoral (1975-86).

Biskop: Han ble den 16. mai 1983 utnevnt til titularbiskop av Nepte og hjelpebiskop av Reggio Emilia av pave Johannes Paul II. Han ble konsekrert den 29. juni 1983 i Reggio Emilia av Gilberto Baroni, biskop av Reggio Emilia. Som visepresident for forberedelseskomiteen bidro han til gjennomføringen av kirkekongressen i Loreto i 1985, som har blitt et referansepunkt i dialogen mellom Kirken og det italienske samfunnet etter sårene fra 1960- og 1970-tallet. I 1985 ble han valgt til medlem av bispekommisjonen for katolsk utdannelse, kultur og skoler.

Den 28. juni 1986 utnevnte pave Johannes Paul II ham til generalsekretær for den italienske bispekonferansen. Han ble medlem av sentralkomiteen for Det marianske år 1987-88. I 1988 ble han konsultor for Bispekongregasjonen. Han deltok på den åttende ordinære bispesynoden høsten 1990 og var medlem av generalsekretariatet (1990-94). Siden 1971 har han publisert mange essays og forskningsarbeider.

Han ble den 17. januar 1991 utnevnt til erkebiskop og pro-generalvikar for Roma og pro-erkeprest av Lateranbasilikaen etter kardinal Ugo Poletti, som ble pensjonert. Han ble den 7. mars 1991 utnevnt til president for den italienske bispekonferansen av pave Johannes Paul II - tidligere hadde biskopene selv valgt sin president, og kardinalene Martini av Milano og av Venezia hadde fått flest stemmer i dette valget da paven i stedet pekte ut Ruini.

Kardinal: Han ble den 28. juni 1991 kreert til kardinalprest av Sant'Agnese fuori le Mura av pave Johannes Paul II. Den 1. juli 1991 ble han utnevnt til generalvikar av Roma, erkeprest av Lateranbasilikaen og storkansler av det pavelige Lateranuniversitetet. Han ble medlem av Bispekongregasjonen og Den pavelige komiteen for jubileumsåret 2000. Han ble medlem av kardinalrådet for studier av Den hellige Stol organisatoriske og økonomiske problemer den 15. juli 1991. Han ble den 29. desember 1992 utnevnt til president for Peregrinatio ad Petri Sedem (til 2. mai 1996). Den 7. mars 1996 og den 6. mars 2001 gjenutnevnte pave Johannes Paul II ham til president for den italienske bispekonferansen for en andre og en tredje 5-årsperiode (et verv han hadde frem til 7. mars 2007).

Han deltok på den første bispesynoden for Europa høsten 1991 som relator, den niende ordinære bispesynoden høsten 1994, den andre bispesynoden for Europa høsten 1999 og den tiende ordinære bispesynoden høsten 2001. Han var pavens spesialutsending til åpningen av feiringen av 400-årsjubileet for Maria-helligdommen i Ghiara i Reggio Emilia i april 1996 og pavens legat til den 23. italienske nasjonale Eukaristiske kongress i Bologna i september 1997. Han var pavens spesialutsending til avslutningen av synoden for bispedømmene i Hviterussland i Minsk i september 2000. Han var pavelig legat til stengingen av Den hellige dør i Lateranbasilikaen den 5. januar 2001.

Han deltok i konklavet 18.-19. april 2005. Han var pave Benedikt XVIs spesialutsending til den 24. italienske eukaristiske kongress i Bari i mai 2005. Han deltok på den ellevte ordinære bispesynoden høsten 2005. Før hans tredje femårsperiode som president for den italienske bispekonferansen løp ut i 2006, sendte kardinalstatssekretær Angelo Sodano ut et strengt hemmelig spørreskjema til de italienske biskopene med spørsmål om hvem de ønsket som ny president. Da dette brevet ble lekket til pressen, grep pave Benedikt XVI inn, og den 14. februar 2006 forlenget han Ruinis periode som president donec aliter provideatur, «inntil annet blir bestemt».

Den 7. mars 2007 aksepterte pavens den 76-årige kardinal Ruinis avskjedssøknad av aldersgrunner og utnevnte erkebiskop Angelo Bagnasco av Genova til ny president. Ruini fortsatte imidlertid som generalvikar for Roma og erkeprest for Lateranbasilikaen inntil den 27. juni 2008, da paven aksepterte hans avskjedssøknad også fra disse embetene og utnevnte kardinal Agostino Vallini til begge disse embetene. I sin 17-årige embetstid har kardinal Ruini i sterk og varig grad preget identiteten til Kirken i Roma og hennes misjonsånd, understreket pave Benedikt XVI ved en mottakelse for medarbeiderne i det romerske vikariatet. Paven priste Ruini som en fremragende teolog og filosof.

Allerede en uke før tok kardinal Ruini avskjed med de troende i Roma med en festmesse i San Giovanni in Laterano. Offisielt dreide det seg om en feiring av hans 25-årsjubileum som biskop, men alle så på den som hans siste messe som kardinalvikar. San Giovanni eller Lateranbasilikaen er pavens bispekirke, og dermed også hans kardinalvikars.

Neste konklave: Han fylte åtti år den 19. februar 2011 og mistet derved retten til å delta i neste pavevalg.

Kilder: Boberski, Miranda, dailycatholic.org, catholic-pages.com, insidethevatican.com, vatican.va - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Webmaster publisert 03.07.2008, sist endret 01.04.2012 - 20:40