RUIZ ARENAS José Octavio (1944-)


Erkebiskop, den romerske kurie. Sekretær for Det pavelige råd for nyevangelisering (2011- )

Født: José Octavio Ruiz Arenas ble født den 21. desember 1944 i Bogotá i Colombia. Prestestudier i Bogotá, senere ved Det pavelige universitet Gregoriana i Roma, hvor han tok et lisensiat i teologi.

Prest: Han ble presteviet den 29. november 1969 for erkebispedømmet Bogotá. Professor ved gutteseminaret i Bogotá, kapellan ved en rekke menigheter i erkebispedømmet, visekansler, rektor for gutteseminaret, professor ved presteseminaret. Fra 1985 til 1996 arbeidet han i Roma ved Kongregasjonen for troslæren.

Biskop: Han ble den 8. mars 1996 utnevnt av den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) til hjelpebiskop i Bogotá og titularbiskop av Troina. Han ble bispeviet den 13. april 1996 av kardinal Pedro Rubiano Sáenz, erkebiskop av Bogotá. Utnevnt til biskop av Villavicencio den 16. juli 2002. Erkebiskop fra 3. juli 2004, da Villavicencio ble elevert til metropolitanerkebispedømme.

Den 31. mai 2007 gikk han igjen i kuriens tjeneste da hans gamle sjef i Troslærekongregasjonen, nå pave Benedikt XVI, utnevnte ham til visepresident for Den pavelige kommisjonen for Latin-Amerika. Den 13. mai 2011 utnevnte paven ham til den første sekretæren (nummer to) i Det pavelige råd for Nyevangelisering. Den 5. mars 2012 utnevnte paven ham til medlem av Misjonskongregasjonen for en periode på fem år.

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble erkebiskop Ruiz Arenas stadfestet som medlem av Bispekongregasjonen (16. desember).

Opprettet: 4. juli 2004

av Webmaster publisert 04.07.2004, sist endret 24.12.2013 - 08:30