RYŁKO Stanisław (1945 - )

nullKardinalprest, den romerske kurie. Erkeprest for Santa Maria Maggiore (2016- ). Tidligere president for Det pavelige råd for Legfolket (2003-16)

Født: Stanisław Ryłko ble født den 4. juli 1945 i Andrychów, som da lå i erkebispedømmet Kraków i Polen, siden 1992 i det nye bispedømmet Bielsko-Zwyiec. Han fikk sin utdannelse ved presteseminaret i Kraków og ved det pavelige teologiske fakultetet i Kraków, hvor han tok lisensiatgraden i moralteologi.

Prest: Han ble presteviet den 30. mars 1969 i Wawel-katedralen i Kraków av kardinal Karol Wojtyła, erkebiskop av Kraków og senere pave Johannes Paul II (1978-2005). Han ble inkardinert i erkebispedømmet Kraków. Han utførte først pastoralt arbeid i et sogn i Poronin i to år. Deretter studerte han videre på det pavelige universitetet Gregoriana i Roma, hvor han tok en doktorgrad i sosialvitenskap. Han snakker polsk, italiensk, engelsk og tysk.

Deretter ble han utnevnt til viserektor for presteseminaret i Kraków. Han var professor i praktisk teologi ved Det teologiske fakultet ved Det pavelige teologiske akademi i Kraków. Han ble sekretær for legapostolatet ved Den polske bispekonferansen.

I 1987 ble han kalt til Roma og utnevnt til ansvarlig for ungdomsseksjonen i Det pavelige rådet for legfolket og samtidig byråsjef. I denne perioden koordinerte han organiseringen av Verdensungdomsdagen i Santiago de Compostela i Spania og i Czestochowa i Polen. I 1992 ble han overført til den polske seksjonen i Stassekretariatet.

Biskop: Han ble den 20. desember 1995 utnevnt til sekretær for Det pavelige råd for Legfolket og til titularbiskop av Novica. Han ble bispeviet den 6. januar 1996 i Peterskirken av pave Johannes Paul II (1978-2005). Medkonsekratorer var erkebiskop Giovanni Battista Re (senere kardinal), sostituto i Statssekretariatet, og erkebiskop Jorge María Mejía (senere kardinal), sekretær for Bispekongregasjonen.

Han ble den 4. oktober 2003 utnevnt til president for Det pavelige råd for Legfolket og forfremmet til erkebiskop. Med pave Johannes Paul IIs død den 2. april 2005 ble han automatisk suspendert fra stillingen som president, men den nye paven Benedikt XVI stadfestet ham den 21. april 2005 i embetet. I 2006 spekulerte det italienske nyhetsbyrået ANSA i at han ville etterfulgte kardinal Józef Glemp som erkebiskop av Warszawa, men det vervet gikk som kjent i stedet til Stanislaw Wielgus og svært kort tid etter til Kazimierz Nycz.

Kardinal: Han ble kreert til kardinaldiakon i pave Benedikt XVIs andre konsistorium den 24. november 2007. Han sto som nummer seks på listen over de nye kardinalene. Hans titularkirke er Sacro Cuore di Cristo Re. Denne kirken var tidligere titularkirke for kardinal Carlo Furno (1921 - ), som beholdt sin titularkirke da han den 24. februar 2005 ble «forfremmet» til kardinalprest, men den ble da midlertidig (pro hac vite) «oppgradert» til et sete for en kardinalprest. Den 10. mai 2006 fikk kardinal Furno ny titularkirke, da han tok kirken Sant'Onofrio i besittelse.

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble kardinal Rylko stadfestet som medlem av Bispekongregasjonen (16. desember) og Helligkåringskongregasjonen (19. desember).

Da pave Frans i september 2016 slo sammen de pavelige rådene for familien og legfolket samt akademiet for livet til det nye dikasteriet for familien, legfolket og livet, ble kardinal Rylko «arbeidsledig». Men den 28. desember 2016 utnevnte pave Frans ham til ny erkeprest for den pavelige basilikaen Santa Maria Maggiore etter den spanske kardinal Santos Abril y Castello (81). Den 19. mai 2018 ble han etter ti år som kardinaldiakon forfremmet til kardinalprest.

av Webmaster publisert 29.11.2007, sist endret 19.05.2018 - 17:06