SÁNCHEZ José Tomás (1920-2012)


GAGNON Edouard, P.S.S.Kardinalprest, prefekt emeritus for Kleruskongregasjonen (1991-1996)

Født: José Tomás Sánchez ble født onsdag den 17. mars 1920 i Pandan på øya Catanduanas i bispedømmet Virac på Filippinene. Han fikk sin utdannelse ved seminaret Holy Rosary i Naga City og ved St. Thomas universitet i Manila, hvor han tok doktorgraden i teologi.

Prest: Han ble presteviet den 12. mai 1946 i Naga City. Fra 1946 til 1968 utførte han pastoralt arbeid i Sorsogon og Legazpi City, hvor han var kapellan i sognet San Raphael, han ble generalvikar for bispedømmet Legazpi, underviste på gutteseminaret i Sorsogon, St. Agnes-akademiet, gymnaset i Albay, St. Thomas universitet i Legazpi og seminaret Holy Rosary i Naga City.

Biskop: Han ble den 5. februar 1968 utnevnt til titularbiskop av Lesvi og hjelpebiskop av Cáceres av pave Paul VI (1963-78). Han ble konsekrert den 12. mai 1968 i Legazpi av Carmine Rocco, titularerkebiskop av Iustinianopolis in Galatia, nuntius i Filippinene. Den 12. desember 1972 ble han utnevnt til koadjutor-biskop med etterfølgelsesrett av Lucena, og den 25. september 1976 overtok han som biskop av Lucena. Han gjorde tjeneste i den filippinske bispekonferansens administrative råd fra 1970 og ble valgt til president for rådets kommisjon for legfolkets apostolat i 1976.

Han deltok på den tredje ordinære bispesynoden i Vatikanet høsten 1974. Han ble den 12. januar 1982 utnevnt til metropolitterkebiskop av Nueva Segovia av pave Johannes Paul II. Han ble den 30. oktober 1985 kalt til Vatikanet og utnevnt til sekretær for Kongregasjonen for troens utbredelse (Propaganda Fide), og han gikk av som erkebiskop av Nueva Segovia den 22. mars 1986.

Kardinal: Han ble den 28. juni 1991 kreert til kardinaldiakon av San Pio V a Villa Carpegna av pave Johannes Paul II, og den 1. juli 1991 ble han utnevnt til prefekt for Kleruskongregasjonen og president for Den pavelige kommisjonen for bevaring av Kirkens kunstneriske og kulturelle arv. Sistnevnte verv hadde han i to år. Han ble medlem av Statssekretariatets annen seksjon, Det pavelige rådet for internasjonale eukaristiske kongresser og Den pavelige kommisjonen for Latin-Amerika.

Han deltok på bispesynoden for Europa høsten 1991, den fjerde generalkonferansen for de latinamerikanske biskopene i Santo Domingo i Den dominikanske republikk i oktober 1992, bispesynoden for Afrika våren 1994 og den niende ordinære bispesynoden høsten 1994. Han var pavens spesialutsending til feiringen av 400-årsjubileet for opprettelsen av bispedømmet Cebú på Filippinene i april 1995, til feiringen av 400-årsjubileet for opprettelsen av bispedømmet Nueva Segovia på Filippinene i juni 1995 og til avslutningen av feiringen av 400-årsjubileet for opprettelsen av bispedømmet Cáceres på Filippinene i september 1995.

Han gikk av som prefekt for Kleruskongregasjonen den 15. juni 1996, 76 år gammel. Den 26. februar 2002 ble han «forfremmet» til kardinalprest, men han beholdt sin titularkirke, som midlertidig (pro hac vice) ble «oppgradert» til et sete for en kardinalprest.

Død: Han døde den 9. mars 2012 i Manila etter et kort sykehusopphold, en uke før han ville ha fylt 92 år. Han var ved sin død Kirkens syvende eldste kardinal.

Kilder: Miranda, Boberski, dailycatholic.org, catholic-pages.com, insidethevatican.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 28. november 2003

av Webmaster publisert 28.11.2003, sist endret 09.03.2012 - 17:52