SANDOVAL ÍÑIGUEZ Juan (1933– )

nullKardinalprest. Erkebiskop emeritus av Guadalajara (1994–2011)

Født: Juan Sandoval Íñiguez ble født tirsdag den 28. mars 1933 i Yahualica i Jalisco i bispedømmet San Juan de los Lagos i Jalisco i Mexico. Hans familie var svært from og ga ly til mange prester som ble tvunget i skjul under forfølgelsene i Mexico. Han vokste opp i en søskenflokk på tolv, hvorav tre nå er døde. Både han og hans eldre bror José begynte på gutteseminaret i Guadalajara, Juan allerede som 12-åring i 1945 etter å ha fullført den obligatoriske utdannelsen på instituttet "Amado Nervo" i Yahualica. Hans bror José er i dag Guadalupe-misjonsprest i Korea.

Etter å ha fullført sitt første kurs i filosofi ble han i 1952 sendt til Roma, hvor han begynte på Det pavelige universitetet Gregoriana, hvor han tok mastergraden i filosofi.

Prest: Han ble presteviet på Kristi Kongefest den 27. oktober 1957 i Roma. Deretter studerte han videre på Gregoriana og tok i 1961 doktorgraden i dogmatisk teologi med en avhandling om teologien i den hellige Johannes av Ávilas forkynnelse. Deretter vendte han tilbake til hjemlandet og utførte pastoralt arbeid i erkebispedømmet Guadalajara. Han ble utnevnt til åndelig veileder for studentene i første og andre årskurs i latin på seminaret i Guadalajara, og på slutten av studieåret ble han utnevnt til deres disiplinærprefekt. Han ble senere prefekt for filosofifakultet samtidig som han underviste i ulike emner der.

I 1967 flyttet han over til landsbyen Tapalpa som lærer og prefekt for studentene ved det forberedende kurset til seminaret i Guadalajara. Der ble han i fire år før han i september 1971 ble utnevnt til viserektor med rektors funksjoner for seminaret i Guadalajara. Den 22. august 1980 ble han utnevnt til rektor (til 1988). I tillegg var han medlem og to ganger president for presterådet, medlem av erkebispedømmets styre og medlem av erkebispedømmets kleruskommisjon.

Biskop: Han ble den 3. mars 1988 utnevnt til koadjutor-biskop av Ciudad Juárez i Chihuahua på grensen til USA av pave Johannes Paul II. Han ble konsekrert den 30. april 1988 i Ciudad Juárez av Manuel Talamás Camandari, biskop av Ciudad Juárez. Han overtok som biskop av Ciudad Juárez den 11. juli 1992. Han deltok på den åttende ordinære bispesynoden høsten 1990 og den fjerde generalkonferansen for det latinamerikanske bisperådet (Celam) i Santo Domingo i Den dominikanske Republikk høsten 1992.

Han ble den 21. april 1994 utnevnt til metropolitterkebiskop av Guadalajara etter kardinal og erkebiskop Juan Jesús Posadas Ocampo, som falt som offer for en mystisk skuddveksling i Guadalajara den 24. mai 1993. Han tok erkebispedømmet kanonisk i besittelse den 19. mai 1994.

Kardinal: Han ble den 26. november 1994 kreert til kardinalprest av Nostra Signora di Guadalupe e San Filippo Martire in Via Aurelia av pave Johannes Paul II. Han ble medlem av Kongregasjonen for institutter for konsekrert liv og selskaper for apostolisk liv, Kongregasjonen for katolsk utdannelse, Den pavelige kommisjonen for Latin-Amerika og Prefekturet for Den hellige Stols økonomiske anliggender. Han ble medlem av kardinalrådet for studier av Den hellige Stol organisatoriske og økonomiske problemer den 6. november 1995.

Han deltok på bispesynoden for Amerika høsten 1997 som generalrelator og den tiende ordinære bispesynoden høsten 2001. Den 7. desember 2011 innvilget pave Benedikt XVI hans avskjedssøknad av aldersgrunner, 78 år gammel. Han ble etterfulgt av kardinal Jose Francisco Robles Ortega (62), siden 2003 erkebiskop av Monterrey.

Han fylte 80 år den 28. mars 2013 og mistet dermed stemmeretten ved pavevalg. Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 gikk kardinal Sandoval Iñiguez ut av Utdanningskongregasjonen (30. november) etter å ha fylt åtti år.

Kilder: Boberski, Miranda, dailycatholic.org, catholic-pages.com, insidethevatican.com, vatican.va - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Webmaster publisert 18.04.2005, sist endret 23.12.2013 - 17:18