SANDRI Leonardo (1943 - )

Kardinalbiskop. Den romerske kurie. Prefekt for kongregasjonen for Østkirkene (2007– )

Født: Leonardo Sandri ble født den 18. november 1943 i Buenos Aires i Argentina. Hans familie er av italiensk opprinnelse. Han studerte ved erkebispedømmets seminar i Buenos Aires og tok lisensiatgraden i teologi ved Det teologiske fakultet i Buenos Aires.

Prest: Han ble presteviet den 2. desember 1967 i kapellet Marias uplettede Unnfangelse i presteseminaret i Buenos Aires, 24 år gammel, av erkebiskop Juan Carlos Aramburu, koadjutor-erkebiskop av Buenos Aires, senere erkebiskop (1975-90) og kardinal (1976-2004). Han ble inkardinert i erkebispedømmet Buenos Aires. Han ble utnevnt til sognevikar og sekretær for erkebiskop Juan Carlos Aramburu.

Han ble i 1970 sendt for å fortsette sine studier i Roma, hvor han bodde i det pontifikale kollegiet Collegio Pio-Latinoamericano. Han tok doktorgraden i kirkerett ved det pontifikale universitetet Gregoriana, og deretter begynte han på Det pavelige kirkeakademiet – Vatikanets diplomatskole. Ved siden av morsmålet spansk snakker han italiensk, fransk, engelsk og tysk.

I 1974 begynte han sin tjeneste i Vatikanets diplomatiske korps. Han ble stasjonert i Madagaskar, og deretter arbeidet han ved Statssekretariatet (1977-1989). Den 15. juni 1989 utnevnte pave Johannes Paul II (1978-2005) ham til pavelig æresprelat med tittel monsignore. Samme år ble han sendt til det apostoliske nuntiatur i USA som Den hellige Stols permanente observatør ved Organisasjonen av amerikanske stater. Den 22. august 1991 ble han utnevnt til regent for Prefekturet for Det Pavelige Hushold. Den 2. april 1992 ble han utnevnt til assessor for Statssekretariatets seksjon for alminnelige anliggender.

Biskop: Den 22. juli 1997 utnevnte pave Johannes Paul II ham til apostolisk nuntius i Venezuela og titularerkebiskop av Cittanova. Han ble bispeviet den 11. oktober 1997 i Peterskirken av kardinalstatssekretær Angelo Sodano, og medkonsekratorer var kardinal Juan Carlos Aramburu, erkebiskop emeritus av Buenos Aires, og erkebiskop Giovanni Battista Re, sostituto (substitutt = avdelingsleder) for Statssekretariatets Første Seksjon, Seksjonen for alminnelige anliggender (senere kardinal). Den 1. mars 2000 ble han utnevnt til apostolisk nuntius i Mexico.

Men allerede den 16. september 2000 ble han utnevnt til sostituto for Statssekretariatets Første Seksjon etter kardinal Re. Denne stillingen regnes som «nummer tre» i Vatikanet etter paven og statssekretæren. På slutten av pave Johannes Paul IIs liv, da paven var for syk til å lese sine budskap selv, var det erkebiskop Sandri som leste dem opp. Det var også han som annonserte til verden på Petersplassen at pave Johannes Paul II var død den 2. april 2005.

Med pave Johannes Paul IIs død den 2. april 2005 ble han automatisk suspendert fra stillingen som sostituto, men den nye paven Benedikt XVI stadfestet ham den 21. april 2005 i embetet. Den 9. juni 2007 utnevnte pave Benedikt XIV Sandri til ny prefekt for kongregasjonen for Østkirkene etter kardinal Ignace Moussa Daoud, som gikk av for aldersgrensen, 76 år gammel.

Den 31. mai 2011 utnevnte pave Benedikt XVI ham til medlem av Den apostoliske signatur. Dette er den høyeste domstol i Den katolske kirke og en av tre domstoler ved den romerske kurien. Den består av tolv kardinaler samt ni erkebiskoper og biskoper, som ivaretar dommerfunksjoner. Blant dem er kuriekardinalen Walter Kasper. Domstolen ledes av kardinal Raymond Leo Burke som prefekt.

Kardinal: Han ble kreert til kardinaldiakon i pave Benedikt XVIs andre konsistorium den 24. november 2007. Han sto som nummer en på listen over de nye kardinalene. Hans titularkirke er Santi Biagio e Carlo ai Catinari. Denne kirken var tidligere titularkirke for kardinal Angelo Felici (1919-2007), som beholdt sin titularkirke da han den 9. januar 1999 ble «forfremmet» til kardinalprest, men den ble da midlertidig (pro hac vite) «oppgradert» til et sete for en kardinalprest.

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble kardinal Sandri stadfestet som medlem av Utdanningskongregasjonen (30. november) og Bispekongregasjonen (16. desember). Den 19. mai 2018 ble han etter ti år som kardinaldiakon forfremmet til kardinalprest.

Den 26. juni 2018 økte pave Frans antall kardinalbiskoper fra de nåværende seks til ti. I tillegg til de seks kardinalbiskopene med titularseter fra de tradisjonelle syv «suburbikariske» bispedømmene innenfor en radius av seksti kilometer fra Roma, forfremmet paven kardinalene Pietro Parolin, Leonardo Sandri, Marc Ouellet og Fernando Filoni til kardinalbiskoper. De likestilles med de øvrige av denne rang, men de beholder sine titularkirker som kardinalbiskoper.

Kilder: Miranda, en.wikipedia.org, de.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 30. november 2007 - Oppdatert: 1. januar 2019

av Webmaster publisert 30.11.2007, sist endret 01.01.2019 - 18:03