SARDI Paolo (1934-2019)

nullKardinaldiakon, den romerske kurie. Tidligere patron for Malteserordenen (2009–14).

Født: Paolo Sardi ble født den 1. september 1934 i Ricaldone i provinsen Alessandria og bispedømmet Acqui i regionen Piemonte i Nord-Italia. Han tok lisensiatgraden i teologi (STL).

Prest: Han ble presteviet den 29. juni 1958. Deretter studerte han kirkerett og jurisprudens (rettsvitenskap) ved Università Cattolica del Sacro Cuore i Milano. Han underviste i moralteologi i Torino til 1976. Da ble han kalt til Roma for å tre inn i det pavelige diplomatis tjeneste. Han ble tilknyttet statssekretariatet, fra 1992 til 1997 som vise-assessor ved avdelingen for alminnelige anliggender og fra 1997 som assessor. Pave Paul VI (1963–1978) utnevnte ham den 30. juni 1978 til pavelig æreskapellan med tittelen monsignore, og den 24. desember 1987 ga den ærverdige pave Johannes Paul II (1978–2005) ham den høyere monsignore-graden pavelig æresprelat.

Biskop: Han ble den 10. desember 1996 utnevnt av pave Johannes Paul II til titularbiskop av Sutri og til nuntius med særansvar. Han ble bispeviet den 6. januar 1997 i Peterskirken av paven. Medkonsekratorer var senere kardinal Giovanni Battista Re, titularerkebiskop av Vescovio og substitutt i Statssekretariatet, og Miroslav Stefan Marusyn, titularerkebiskop av Cadi og sekretær for Østkirkekongregasjonen. Fra da av var han tilknyttet Statssekretariatet som nuntius med særansvar. Han var i mange år leder for oversettelsesavdelingen og i over tretti år ansvarlig for pavens taler.

Han ble den 23. oktober 2004 utnevnt til vise-camerlengo for det apostoliske kammer etter erkebiskop Ettore Cunial, som gikk av for aldersgrensen. I 2005 ble han tildelt storkorset av den italienske republikks fortjenesteorden. Han ble den 6. juni 2009 utnevnt av pave Benedikt XVI til pro-patron for Malteserordenen (Den suverene militær- og hospitalordenen av St. Johannes av Jerusalem av Rhodos og av Malta) etter kardinal Pio Laghi, som døde i januar 2009 og hadde vært patron siden 1993. Han fikk tittelen pro-patron fordi han ennå ikke var kardinal. I denne stillingen er hans oppgave å fremme Malteserordenen og deres medlemmers åndelige interesser og ordenens forbindelser med Den hellige stol.

Den 31. mai 2011 utnevnte pave Benedikt XVI ham til medlem av Den apostoliske signatur. Dette er den høyeste domstol i Den katolske kirke og en av tre domstoler ved den romerske kurien. Den består av tolv kardinaler samt ni erkebiskoper og biskoper, som ivaretar dommerfunksjoner. Blant dem er kuriekardinalen Walter Kasper. Domstolen ledes av kardinal Raymond Leo Burke som prefekt.

Kardinal: Han ble kreert til kardinaldiakon av Santa Maria Ausiliatrice in via Tuscolana i Benedikt XVIs tredje konsistorium den 20. november 2010. Han sto som nummer åtte på listen over de nye kardinalene. Da han ble kreert til kardinal, gikk han av som vise-camerlengo.

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble kardinal Sardi stadfestet som medlem av Utdanningskongregasjonen (30. november). Han fylte åtti år den 1. september 2014 og mistet dermed retten til å stemme i pavevalg.

Død: Han døde den 13. juli 2019 etter kort tids sykdom, 84 år gammel.

av Webmaster publisert 21.11.2010, sist endret 18.07.2019 - 23:19