SCAPOLO Ivo


Erkebiskop, det pavelige diplomati. Født Terrassa (bispedømmet Padova) i Italia den 24. juli 1953. Presteviet den 4. juni 1978. Trådte inn i det pavelige diplomatis tjeneste den 1. mai 1984. Postert til Angola, Portugal og USA og deretter ved Statssekreteriatet i seksjonen for relasjoner med statene. Utnevnt til nuntius til Bolivia og til titularerkebiskop av Tagaste den 26. mars 2002.

av Webmaster publisert 27.03.2002, sist endret 27.03.2002 - 23:26