SCHEFFCZYK Leo (1920-2005)

SCHEFFCZYK LeoKardinal, tysk, teolog.

Født: 21. februar 1920 i Beuthen i Oberschlesien i det daværende Tyskland - i dag Bytom i bispedømmet Gliwice i Polen. Han var blant de tyskerne som ble fordrevet derfra i 1947.

Prest: Han ble presteviet den 29. juni 1947 i Freising for erkebispedømmet München og Freising. Han gjorde pastoralt arbeid i Grafing som kapellan og i Traunwalchen som administrator. Fra 1948 var han subregent for seminaret i Königstein. I 1957 habiliterte han seg i teologi. Deretter var han professor ved den filosofisk-teologiske høyskolen i Königstein (1957-62) og ved det katolsk-teologiske seminaret ved universitetet i Tübingen (1962-65). Mellom 1961 og 1964 hadde han som vitenskapelig assistent biskop Walter Kaper, som ble utnevnt til kardinal samtidig med ham. Fra 1965 til 1985 var han professor i dogmatikk ved det katolsk-teologiske fakultet i München. Han ble utnevnt til pavelig æresprelat (monsignore) den 11. september 1978. Han har vært en svært produktiv teologisk forfatter.

Biskop: Ved utnevnelsen til kardinal var han ikke biskop. Den salige pave Johannes XXIII (1958-63) etablerte den praksis at alle kardinaler må være biskoper, men i likhet med andre teologer som blir utnevnt til kardinaler etter at de er fylt 80 år, søkte Scheffczyk paven om dispensasjon fra denne regelen. Paven innvilget søknaden, så kardinal Scheffczyk er ikke bispeviet.

Kardinal: Han ble den 21. februar 2001 kreert til kardinaldiakon av San Francesco Saverio alla Garbatella av pave Johannes Paul II.

Død: Kardinal Scheffczyk døde 8. desember 2005.

av Webmaster publisert 24.01.2006, sist endret 24.01.2006 - 20:16