SCHICK Ludwig


SCHICK Ludwig Erkebiskop av Bamberg, Tyskland. Født i Margurd (bispedømmet Fulda) i Tyskland den 22. september 1949. Presteutdannelse i Fulda og i Würzburg. Presteviet 15. juni 1975. Deretter kapellan i Neuhof i Hessen.

Studier i kirkerett ved det pavelige universitet Gregoriana i Roma, med doktorgradsavslutning 1980 med avhandlingen "Das dreifache Amt Christi und der Kirche". Under oppholdet i Roma ble han av Pavestolen utnevnt til viserektor for prestekollegiet Santa Maria dell' Anima. Fra 1981 underviste han i kirkerett ved det teologiske fakultet i Fulda og Philipps-Universität Marburg. Virket ellers i den biskoppelige kurie i Fulda, med presteutdanning, leder for økumenikkommisjonen, og (fra 1987) leder for kirkerettsavdelingen i kurien. Medlem av domkapittelet fra 1987. Utnevnt til stedfortredende generalvikat 1990. Utnevnt til titularbiskop av Auzia og til hjelpebiskop av Fulda den 20. mai 1998 og bispeviet den 12. juli 1998.

Utnevnt til erkebiskop av Bamberg den 28. juni 2002.

av Webmaster publisert 21.12.2003, sist endret 26.07.2011 - 10:49