SCHOTTE Jan Pieter, C.I.C.M. (1928-2005)


SCHOTTE Jan P., C.I.C.M.Kardinal. Tidligere generalsekretær for Bispesynoden (1985-2004).

Født: Jan Pieter Schotte ble født søndag den 29. april 1928 i Beveren-Leie i bispedømmet Brugge i Belgia. Etter å ha avsluttet gymnaset sluttet han seg i 1946 til Kongregasjonen av Marias uplettede hjerte (Congregatio Immaculati Cordis Mariae - CICM), også kjent som Scheutvelder- eller Scheut-misjonærene, i Brussel. Deretter studerte han ved studiehus i sin kongregasjon.

Prest: Han ble presteviet den 3. august 1952. Det var først meningen at han skulle bli misjonær i Kina, så han lærte seg kinesisk, men han kom aldri til Kina. Han studerte i stedet kirkerett ved det katolske universitetet i Louvain/Leuven (Löwen) i Belgia (1953-56). Han underviste deretter i kirkerett fra 1955 til 1962 på kongregasjonens teologiske seminar i Louvain, samtidig som han var viserektor der og fra 1957 assisterende professor for Msgr W. Onclin ved det høyere instituttet for religionsvitenskap ved det katolske universitetet i Louvain.

I 1962 dro han til USA for videre studier ved The Catholic University of America i Washington DC, og deretter var han fra 1963 til 1966 rektor for kongregasjonenes misjonsseminar "Immaculate Heart" der. Så ble han kalt til Roma som generalsekretær for sin kongregasjon (1967-72). I denne perioden var han sterkt involvert i internasjonale og sosiale spørsmål som formann for SEDOS arbeidsgruppen for utvikling (1968-72), medlem av Iustitia et Pax rundebordskonferanser i 1968, 1969 og 1970, visepresident for Kommisjonen av generalsuperiorer for bispesynoden i 1971 og visepresident for Kommisjonen for fred i Unionen av generalsuperiorer (1969-72).

I 1972 ble han tilknyttet Vatikanet som attaché i avdelingen for internasjonale organisasjoner i Statssekretariatet (1972-80). Han var medlem av Den hellige Stols delegasjoner til ulike internasjonale møter, som FN-konferansen om befolkning i Bucuresti i Romania i 1974, FN-konferansen for matvarer i Roma i 1974, den andre generalkonferansen i FNs organisasjon for industriutvikling i Lima i Peru i 1975 og FN-komiteen for denne organisasjonens møte i Wien i Østerrike i 1976 og den internasjonale konferansen for flyktninger fra Sørøst-Asia i Genève i Sveits i 1979.

Den 27. juni 1980 ble han utnevnt til sekretær for Det pavelige rådet Iustitia et Pax (1980-83). Han var også medlem av Den pavelige kommisjonen for migrasjon og turisme (1980-83), konsultor for Det pavelige rådet for Latin-Amerika (1980-85) og for Sekretariatet for ikke-kristne (1981-85). Han var også medlem av Den hellige Stols og Kirkenes Verdensråds felles konsultative gruppe for sosial lære og aksjon (1981-85). Han var formann for Vatikanets kommisjon for arbeidsforhold (1982-89), og fra 1981 har han vært medlem av Den hellige Stols og Kirkenes Verdensråds felles arbeidsgruppe.

Han var stabsmedlem på spesialsynoden for nederlandske biskoper i 1980 og deltok på den sjette ordinære bispesynoden høsten 1983 som assistent for den fransk-språklige gruppen. Han var formann for kommisjonen som laget utkastet til Den hellige Stols Charter om familiens rettigheter (1981-83) og referent ved konsultasjonene om atomnedrustning i Vatikanet i januar 1983. Han ledet Den hellige Stols delegasjon til Den kristne verdenskonferansen for atomnedrustning i Uppsala i Sverige i 1983 og representerte Den hellige Stol ved generalforsamlingen i "Roma-klubben" i Tokyo i Japan i 1984.

Biskop: Han ble den 20. desember 1983 utnevnt til titularbiskop av Silli og visepresident for Den pavelige kommisjonen Iustitia et Pax av pave Johannes Paul II. Han ble konsekrert den 6. januar 1984 i Vatikanet av pave Johannes Paul II. Han ble den 24. april 1985 utnevnt til titularerkebiskop og generalsekretær for bispesynoden. Han deltok på den andre ekstraordinære bispesynoden høsten 1985, den syvende ordinære bispesynoden høsten 1987, den åttende ordinære bispesynoden høsten 1990 og på den fjerde generalkonferansen for det latinamerikanske bisperådet (Celam) i Santo Domingo i Den dominikanske Republikk høsten 1992.

Han var konsultor for Bispekongregasjonen (1986-94), medlem av Den pavelige kommisjonen for Den katolske kirkes katekisme (fra 1993) og konsultor for Kommisjonen for Latin-Amerika (1989-94). Den 14. april 1989 ble han utnevnt til president for Den hellige Stols Arbeidskontor, som var opprettet den 1. januar 1989 og som har ansvaret for Vatikanets ansatte.

Han var med på pave Johannes IIs reiser til Irland, USA og FN (1979), Zaïre, Kongo, Kenya, Ghana, Burkina Faso, Elfenbenskysten og Frankrike (1980), ILO i Genève (1982), Nederland og Belgia (1985), Elfenbenskysten (1990), Angola (1992) og Uganda (1993).

Kardinal: Han ble den 26. november 1994 kreert til kardinaldiakon av San Giuliano dei Fiamminghi av pave Johannes Paul II. Han ble medlem av Bispekongregasjonen, Kongregasjonen for folkenes evangelisering (Propaganda Fide) og Den pavelige kommisjonen for Latin-Amerika. Han er medlem av tribunalet i den apostoliske signatur.

Han deltok på bispesynoden for Amerika høsten 1997, bispesynoden for Asia våren 1998, bispesynoden for Oseania høsten 1998 og den andre bispesynoden for Europa høsten 1999. Han var pavens spesialutsending til feiringen av 150-årsjubileet for oppgraderingen av bispedømmet St. Louis i USA til metropolitterkebispedømme i oktober 1997, pavens spesiallegat til konsekrasjonen av katedralen i Irkutsk i Russland for det apostoliske administraturet Øst-Sibir i september 2000 og pavens spesialutsending til feiringen av 100-årsjubileet for Den nasjonale eukaristiske kongress i St. Louis i USA i juni 2001.

Han har fått en rekke utmerkelser, inkludert kommandør med stjerne av Ridderordenen av Den hellige grav i Jerusalem, Kommandør av den belgiske Leopold-ordenen og Offiser av Æreslegionen i Frankrike. Han ble den 2. mai 2002 utnevnt til medlem av Kongregasjonen for Helligkåringer. Han fratrådte som generalsekretær for Bispesynoden den 11. februar 2004, 75 år gammel, og ble erstattet av kroaten Nikola Eterovic.

Kardinal Schotte døde 10. januar 2005.

av Webmaster publisert 11.01.2005, sist endret 11.01.2005 - 21:15