SENSI Giuseppe Maria


Kardinal. Tidligere pavelig diplomat, og nuntius i Portugal.

Giuseppe Maria Sensi ble født i Cosenza i Italia den 27. mai 1907 som den sjette av ti barn. Faren var en leder innen det italienske folkeparti, og moren kom fra Andreotti-Loria-slekten. Han studerte teologi og kirkerett ved Lateranuniversitetet i Roma og ble presteviet den 21. desember 1929. Så studerte han ved det pavelige ekklesiastiske akademi (diplomatskolen). I 1934 ble han sekretær ved det pavelige nuntiatur i Bucuresti i Romania. Under krigen arbeidet han i Bern i Sveits, og i 1946 ble han flyttet til nuntiaturet i Belgia, og i 1947 i Praha i Tsjekkoslovakia. Han ble utnevnt til titularerkebiskop den 21. mai 1955 og bispeviet 24. juli 1955. Han var inntil da Den hellige Stols observatør ved UNESCO i Paris, men kom som nuntius til Costa Rice i 1955. Deretter var han apostolisk delegat til Det Hellige Land (1956-1962), nuntius til Irland (1962-1967) og nuntius til Portugal fra 1967. Han ble kreert til kardinal den 24. mai 1976. Han har ikke hatt noen verv i kirken siden 1987. Døde i Roma den 26. juli 2001.

av Webmaster publisert 26.07.2001, sist endret 26.07.2001 - 19:32