SFEIR Nasrallah Pierre (1920-2019)

Kardinalbiskop, maronittisk patriark emeritus av Antiokia (1986-2011)

Født: Nasrallah Pierre (Boutros) Sfeir ble født lørdag den 15. mai 1920 i Reyfoun i Kesrouan i det maronittiske eparkiet (bispedømmet) Sarba i Libanon. Han er altså tre dager eldre enn pave Johannes Paul II. Han fikk en streng maronittisk oppdragelse av fromme foreldre og oppdaget tidlig et prestekall. Han fikk sin første utdannelse på skolen Mar Abda i Harharaya og deretter på seminaret St. Maron i Ghazir. Han studerte på universitetet St. Joseph i Beirut, hvor han tok lisensiatgrader i filosofi og teologi.

Prest: Han ble presteviet den 7. mai 1950, en uke før sin 30-årsdag. Mellom 1950 og 1961 utførte han pastoralt arbeid i Reyfoun, var sekretær for eparkiet Damaskus, var fra 1956 sekretær for det maronittiske patriarkatet av Antiokia i Bkerke og underviste i arabisk litteratur og filosofi ved maristenes kollegium i Jounieh. Han var engasjert i den interkonfesjonelle og interreligiøse dialog i Libanon.

Biskop: Han ble den 19. juni 1961 utnevnt til titularbiskop av Tarsus for maronittene og valgt til patriarkvikar av Antiokia for maronittene i Libanon. Valget ble den 23. juni 1961 stadfestet av den salige pave Johannes XXIII (1958-63). Han ble konsekrert den 16. juli 1961 av Paul Pierre Meouchi, patriark av Antiokia for maronittene. Han deltok på Det annet Vatikankonsil (1962-65). Han ble i 1977 valgt til Forsamlingen av patriarker og katolske biskoper av Libanons representant i Caritas Libanon og i 1980 til åndelig rådgiver for Malteserordenen.

Han ble den 19. april 1986 valgt til den 76. patriark av Antiokia for maronittene, det vil si Den maronittisk-katolske Kirkes overhode. Han mottok pavens ecclesia communio den 7. mai 1986. Han deltok på den syvende ordinære bispesynoden i Vatikanet høsten 1987, var medlem av generalsekretariatet mellom 1987 og 1990, deltok på den åttende ordinære bispesynoden høsten 1990 og den niende ordinære bispesynoden høsten 1994. Han ble valgt til president for Forsamlingen av patriarker og katolske biskoper i Libanon.

Kardinal: Han ble den 26. november 1994 kreert til kardinal av pave Johannes Paul II. Kardinalpatriarker av østlig ritus har rang som kardinalbiskoper, men har ingen titularkirke i Roma. Han ble den tredje maronittiske kardinalen. Han ble medlem av Kongregasjonen for østkirkene, Det pavelige råd for pastoral omsorg for helsearbeidere og Det pavelige råd for tolkningen av lovtekster. Kardinalpatriark Sfeir er en viktig fredsmegler.

Han mistet retten til å delta i neste konklave da han fylte åtti år den 15. mai 2000. Den 26. februar 2011 innvilget pave Benedikt XVI hans avskjedssøknad som maronittisk patriark av Antiokia, over nitti år gammel.

Død: Han døde søndag den 13. mai 2019, tre dager før han ville ha fylt 99 år. Han var Kirkens nest eldste kardinal da han døde.

av Webmaster publisert 11.02.2002, sist endret 15.05.2019 - 10:48