SGRECCIA Elio (1928–2019)

Kardinaldiakon, den romerske kurie. President emeritus for Det pavelige Akademi for Livet (2005–2008).

Født: Elio Sgreccia ble født den 6. juni 1928 i Arcevia i provinsen Ancona og bispedømmet Fossombrone (nå Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola) i regionen Marche i Midt-Italia.

Prest: Han ble presteviet den 29. juni 1951. Etter å ha fullført sine teologiske studier tok han en doktorgrad i litteratur og filosofi ved universitetet i Bologna i 1963. Han studerte også bioetikk. Fra 1954 til 1972 var han viserektor, professor og til slutt rektor ved det pavelige regionale seminaret Pio XI i Fano. Den 24. november 1972 utnevnte pave Paul VI (1963-78) ham til pavelig æresprelat med tittelen monsignore. Fra 1972 til 1973 var han generalvikar for bispedømmet Fossombrone. Fra 1974 til 1984 var han åndelig assistent for fakultetet for medisin og kirurgi ved det katolske universitetet i Roma. Fra 1974 var han redaktør og senere visedirektør for tidsskriftet Medicina e Morale. I 1984 ble han dets meddirektør.

I 1984 fikk han ansvart for undervisningen i bioetikk ved fakultetet for medisin og kirurgi ved det katolske universitetet Sacro Cuore. Den 1. november 1990 ble han utnevnt til ordinær professor i bioetikk, og i 2000 ble han utnevnt til direktør for instituttet for bioetikk ved det samme fakultetet. Fra 1985 til 2006 var han direktør for senteret for bioetikk ved det katolske universitetet Sacro Cuore i Milano. Fra 1990 til 2006 var han medlem av den nasjonale komiteen for bioetikk. I 1991 mottok han i Campidoglio i Roma Premio Giunchi for medisin, opprettet av Pio Sodalizio dei Piceni i Roma.

Biskop: Han ble den 5. november 1992 utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til titularbiskop av Zama minore og til sekretær for Det pavelige Familierådet. Han ble bispeviet den 6. januar 1993 i Peterskirken av paven, assistert av de senere kardinalene Giovanni Battista Re, titularerkebiskop av Vescovio og substitutt i Statssekretariatet, og Justin Francis Rigali, titularerkebiskop av Bolsena og sekretær for Bispekongregasjonen og kardinalkollegiet. Han ble den 1. juni 1994 utnevnt til visepresident for Det pavelige Akademi for Livet da akademiet ble grunnlagt.

Den 10. desember 1994 ble han utnevnt til storoffiser for ordenen av Den hellige grav i Jerusalem. Den 3. april 1996 aksepterte paven hans avskjedssøknad som sekretær for det pavelige familierådet, slik at han kunne få mer tid til å fremme aktivitetene til Akademiet for livet og instituttet for bioetikk i Milano. Fra 1998 til 2005 var han direktør for senteret for internasjonalt samarbeid ved det katolske universitetet Sacro Cuore. I oktober 1999 ble han æresprofessor ved det pavelige katolske universitetet i Argentina i Buenos Aires. Den 6. mars 2000 tildelte den italienske presidenten ham storridderkorset av Ordine al Merito della Repubblica Italiana. I 2001 ble han medlem av kommisjonen for retningslinjer for rådgivning og gentester i helsedepartementet. Den 11. oktober 2001 ble han utnevnt til Miembro Correspondiente i det meksikanske akademiet for bioetikk.

Fra 2003 var han president for den internasjonale føderasjonen av sentre og institutter for bioetikk av personalistinspirasjon (FIBIP). Siden 2004 har han vært president for stiftelsen Ut Vitam Habeant av kanonisk institusjon, sivilt anerkjent for spredning av sannheten i tjeneste for pastorale for livet. Siden 2004 har han også vært president for foreningen Donum Vitae, anerkjent som Associazione pubblica di fedeli av bispedømmet Roma. Den 4. november 2004 mottok han et doktorat honoris causa fra Anahuac universitet i Mexico By. Han ble den 3. januar 2005 utnevnt til president for Det pavelige Akademi for Livet, en av pave Johannes Paul IIs siste utnevnelser. Den 5. mars 2005 mottok han den internasjonale prisen San Valentino d'Oro i Terni. Den 16. mars 2005 mottok han et doktorat honoris causa fra det pavelige katolske universitetet i Chile. Den 15. juni 2007 mottok han «Livets Mysterium-prisen 2007» fra bispekonferansen i Sør-Korea.

Den 17. juni 2008 aksepterte pave Benedikt XVI hans avskjedssøknad som president for Det pavelige akademiet for livet etter oppnådd pensjonsalder, åtti år gammel. Han har vært en av Kirkens ledende røster i opposisjonen til kontroversielle etiske spørsmål som abort, prevensjon, forskning på stamceller fra fostre og eutanasi. Han regnes som grunnleggeren av skolen for personalistisk bioetikk. Den 9. mai 2008 ble han tildelt Premio Occidente per la Bioetica av universitetet i Ancona. Instituttet for bioetikk ved det pavelige katolske universitetet i Argentina ga ham et æresdoktorat den 12. juni 2008. Han er medlem av redaksjonsstyret for tidsskriftet The National Catholic Bioethics Quarterly. Han har gitt ut en rekke verker om bioetikk, medisinsk etikk, pastoral for helse og familie.

Kardinal: Han ble kreert til kardinaldiakon av Sant'Angelo in Pescheria i Benedikt XVIs tredje konsistorium den 20. november 2010. Han sto som nummer 22 på listen over de nye kardinalene, den andre av dem som var over åtti år og dermed ikke kunne stemme ved et pavevalg.

Død: Etter å ha blitt innlagt ved Gemelli-klinikken i Roma, uttrykte kardinal Sgreccia sitt ønske om å vende tilbake til sitt hjem i Roma, hvor han døde onsdag den 5. juni 2019 klokken 12.15. Han ville ha fylt 91 år dagen etter.

av Webmaster publisert 21.11.2010, sist endret 06.06.2019 - 16:31