SHAN KUO-HSI Paul, S.J. (1923-2012)

Kardinalbiskop. Biskop emeritus av Kaohsiung på Taiwan (1991-2006)

Født: Paul Shan Kuo-Hsi ble født mandag den 3. desember 1923 i Puyang i bispedømmet Taming i Hopeh i Kina. Han trådte inn i jesuittordenen (Societas Iesu - SJ) i Beijing den 11. september 1946 og avla sine første løfter i Beijing den 12. september 1948. Han studerte filosofi ved Det regionale seminaret St. Joseph i Chiughsien (1944-46) og på jesuittenes filosofiske institutt Berchmanns College i Manila på Filippinene (1946-51), hvor han tok lisensiatgraden i filosofi. Han studerte deretter teologi på Bellarmin College i Baguio City på Filippinene (1952-56), hvor han tok lisensiatgraden i teologi.

Prest: Han ble presteviet den 18. mars 1955 i Baguio City på Filippinene. Han avsluttet deretter utdannelsen med sitt jesuitt-tertiat på Araneta Farm i Novaliches på Filippinene (1956-57). Deretter var han direktør for den kinesiske seksjonen på skolen Sacred Heart i Cebu City på Filippinene (1957-59). Deretter studerte han mellom 1959 og 1961 videre ved Xavier-universitetet (diplom i pedagogikk) og ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma (doktorgrad i spiritualteologi). I tillegg til sitt førstespråk mandarin snakker han også latin, engelsk, fransk, italiensk, spansk og portugisisk.

Han var assisterende novisemester, socius og novisemester ved jesuittenes novisiat i Thu Duc i Vietnam (1961-63). Han avla de fire jesuittløftene den 2. februar 1963 i Thu Duc. Han ble deretter utnevnt til novisemester og rektor for Manresa House i Changhua på Taiwan (1963-70). Han var mellom 1970 og 1976 rektor for høyskolen St. Ignatius i Taipeh. Han var president for det katolske skoleforbundet på Taiwan (1972-76) og president for Kuangchi Programme Service i Taipei (1976-79). Han var biskoppelig vikar av Taipeh fra 1976 til 1979.

Biskop: Han ble den 15. november 1979 utnevnt til biskop av Hwalien på Taiwan av pave Johannes Paul II. Han ble konsekrert den 14. februar 1980 av Matthew Kia Yen-wen, erkebiskop av Taipeh. I 1981 ble han valgt til president for Bispekommisjonen for evangelisering i Den kinesiske regionale bispekonferansen CRBC (det vil si bispekonferansen på Taiwan). Samme år ble han utnevnt til medlem av avdelingen for sosial kommunikasjon i Føderasjonen av asiatiske bispekonferanser (FABC). I 1983 ble han valgt til biskopenes organisator for feiringen av 400-årsjubileet for p. Matteo Riccis ankomst til Kina. Samme år ble han valgt til president for FABCs avdeling for interreligiøs dialog, et embete han hadde til 1985. Fra 1985 til 1991 var han president for FABCs avdeling for sosial kommunikasjon.

Den 7. april 1987 ble han valgt til president for bispekonferansen på Taiwan for perioden 1987-1991. Samme år ble han også utnevnt til medlem av sentralkomiteen i FABC. Dem 25. januar 1991 ble han utnevnt til president for Det nasjonale kirkerådet på Taiwan. Han ble den 4. mars 1991 utnevnt til biskop av Kaohsiung på Taiwan, og han tok bispedømmet i besittelse den 17. juni 1991. Den 16. april 1991 ble han gjenvalgt som president for bispekonferansen for perioden 1991-1995. Han ble medlem av Det pavelige råd for sosial kommunikasjon (fra 1991), Kongregasjonen for folkenes evangelisering (Propaganda Fide) (fra 1992) og Det pavelige råd for interreligiøs dialog (fra 1993). Den 18. april 1995 ble han gjenvalgt som president for bispekonferansen for perioden 1995-1999. Han ble gjenvalgt i 1999 og tjener nå i sin fjerde periode som president (til 2003).

Kardinal: Han ble den 21. februar 1998 kreert til kardinalprest av San Crisògono av pave Johannes Paul II. Han deltok på bispesynoden for Asia våren 1998 som generalrelator, medlem av det postsynodale rådet den 8. mai 1998. I 2006 fikk han diagnosen lungekreft og gikk da av som biskop av Kaohsiung, 82 år gammel. Han fikk på Taiwan stor anerkjennelse for sin åpne omgang med sin lidelse. Han reiste rundt på øya under mottoet Farewell to My Life (Farvel til mitt liv) og oppmuntret andre kreftpasienter til ikke å fortvile over sin skjebne.

Død: Han døde av lungekreft onsdag den 22. august 2012, 88 år gammel.

av Webmaster publisert 23.12.2003, sist endret 23.08.2012 - 17:21