SIM Cornelius (1951-)

Kardinalprest av San Giuda Taddeo Apostolo (2020- ), Apostolisk vikar av Brunei (2004- )

Født: Cornelius Sim ble født den 16. september 1951 i Seria i Belait i Brunei, en selvstendig stat og sultanat på nordkysten av øya Borneo i Sørøst-Asia. Han er av kinesisk og dusunsk avstamming (dusun er den største folkegruppen i den malaysiske delstaten Sabah på Nord-Borneo). Han ble oppdratt som katolikk og fikk sin utdannelse på katolske skoler, men han praktiserte sin tro mindre da han var blitt voksen.

Han tok en grad som ingeniør ved Dundee University i Skottland, og etter dette sluttet han å praktisere sin tro. Han arbeidet med hjelpeoperasjoner for naturgass-selskapet Brunei LNG fra 1978 til 1985. Da han returnerte til Brunei, gjenoppdaget han sin katolske tro og knyttet seg til en karismatisk gruppe som tonet ned doktrine og la i stedet vekt på et personlig forhold til Gud. Han tok en mastergrad i teologi ved Det fransiskanske universitetet i Steubenville i Ohio i USA i 1988. Samme år vendte han tilbake til Brunei. Han tjente som administrator i kirken St Johannes i Kuala Belait frem til sin diakonvielse den 28. mai 1989.

Prest: Han ble presteviet den 26. november 1989, 48 år gammel, av biskop Anthony Lee Kok Hin. Han var landets første lokale prest. Han ble generalvikar i Brunei i 1995. Han ble den 21. november 1997 utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til prefekt av Det apostoliske prefekturet Brunei. Han ble installert der den 22. februar 1998.

Biskop: Den 20. oktober 2004 opphøyde pave Johannes Paul II prefekturet Brunei til status av vikariat, og han utnevnte p. Sim til den første apostoliske vikar av Brunei og titularbiskop av Putia i Numidia. Han ble bispeviet den 21. januar 2005 i kirken Vår Frue av Himmelopptakelsen i Bandar Seri Begawan av erkebiskop Salvatore Pennacchio (f. 1952), apostolisk nuntius til Thailand, Singapore og Kambodsja og apostolisk delegat til Myanmar, Laos, Malaysia og Brunei (2003-10). Medkonsekratorer var erkebiskop John Ha Tiong Hock PSBS (f. 1947) av Kuching (2003-17) og biskop Anthony Lee Kok Hin (f. 1937) av Miri (1977-2013). Den nye biskopen valgte som motto Duc in Altum («Legg ut på dypet»). Han var generalsekretær for bispekonferansen i Malaysia, Singapore og Brunei fra 1. januar 2015 til 1. januar 2017. Deretter har han vært bispekonferansens visepresident.

Kardinal: Pave Frans kreerte ham til kardinalprest i et konsistorium den 28. november 2020.

Kilder: en.wikipedia.org

Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. desember 2020

av Per Einar Odden publisert 12.12.2020, sist endret 14.12.2020 - 14:53